تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

آخرین اخبار و آموزش ها

نمایندگی زیمنس: برنامه نویسی FMS

نمایندگی زیمنس: برنامه نویسی FMS

در برنامه نویسی FMS برخلاف نوع‌های دیگر در قسمت Server نیاز به برنامه نویسی برای تبادل داده نیست و تنها باید Data Block را ایجاد کنید.

ارتباط بین PLC S7400 و PLC S7300 به کمک شبکه Profibus FMS

ارتباط بین PLC S7400 و PLC S7300 به کمک شبکه Profibus FMS

در این مقاله نمایندگی زیمنس می‌خواهیم یک CPU414 و یک CPU314 را به کمک کارت CP مناسب با رابط Profibus-FMS به یکدیگر ارتباط دهیم.

بارگذاری پیکربندی نرم افزار اتوماسیون صنعتی روی CPU ها

بارگذاری پیکربندی نرم افزار اتوماسیون صنعتی روی CPU ها

در این تمرین پروژه محور نمایندگی زیمنس به کمک دو کارت شبکه CPU342-5 و ارتباط آن با CPU313 شبکه Profibus از نوع FDL را ایجاد کرده و ورودی/خروجی دو PLC را به صورت ضربدری کنترل می‌کنیم.

نمایندگی زیمنس: ارتباط بین دو PLC به کمک رابط شبکه MPI

نمایندگی زیمنس: ارتباط بین دو PLC به کمک رابط شبکه MPI

نمایندگی زیمنس در این مقاله به کمک شبکه اختصاصی این شرکت، ایجاد ارتباط بین دو CPU به صورت دو طرفه را آموزش می‌دهد.

دوطرفه بودن ارتباط در شبکه اتوماسیون صنعتی زیمنس

دوطرفه بودن ارتباط در شبکه اتوماسیون صنعتی زیمنس

در ارتباط سریال شبکه اتوماسیون صنعتی زیمنس از نظر همزمانی ارتباط دو روش وجود دارد. یکی ارتباط نیم دو طرفه و دیگری ارتباط تمام دو طرفه. در این مقاله نمایندگی زیمنس به تشریح این دو نوع ارتباط و توپولوژی های آن می پردازیم.

نمایندگی زیمنس: سرویس‌های ارتباطی لایه‌های OSI

نمایندگی زیمنس: سرویس‌های ارتباطی لایه‌های OSI

در نمایندگی زیمنس وظیفه لایه‌های OSI برقراری سرویس‌های ارتباطی است در برخی از پروتکل‌های شبکه لایه 2 مسئول برقراری سرویس‌های ارتباطی است

معرفی لایه‌های OSI توسط نمایندگی زیمنس

معرفی لایه‌های OSI توسط نمایندگی زیمنس

در این مقاله نمایندگی زیمنس ایران به معرفی لایه های OSI خواهیم پرداخت.

نمایندگی زیمنس: اتصالات در مدل OSI

نمایندگی زیمنس: اتصالات در مدل OSI

در اتوماسیون صنعتی زیمنس مطابق با مدل OSI وقتی بین دو وسیله متصل به شبکه اطلاعات تبادل می‌شود دیتا باید از هفت لایه بگذرد. در این مقاله به مدل OSI بیشتر اشاره خواهیم کرد.

آموزش نحوه تبادل دیتا در اتوماسیون صنعتی توسط نمایندگی زیمنس

آموزش نحوه تبادل دیتا در اتوماسیون صنعتی توسط نمایندگی زیمنس

نمایندگی زیمنس در این مقاله آموزشی به معرفی مدل OSI برای تبادل دیتا در شبکه اتوماسیون صنعتی می‌پردازد.

نمایندگی زیمنس: رمز گذاری روی فریم دیتا

نمایندگی زیمنس: رمز گذاری روی فریم دیتا

در سیستم‌های شبکه اتوماسیون صنعتی زیمنس از یک مکانیزم برای کنترل خطا استفاده می‌شود. نمایندگی زیمنس در این مقاله به معرفی رمز گذاری فریم دیتا می‌پردازد.

 
  
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10