تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

آخرین اخبار و آموزش ها

نمایندگی زیمنس: نمایش Faceplate PT

نمایندگی زیمنس: نمایش Faceplate PT

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه نمایش Faceplate PT به صورت قدم به قدم آشنا خواهید شد که توسط نمایندگی زیمنس برای شما تهیه و در اختیارتان قرار داده شده است.

نمایندگی زیمنس: نحوه نمایش Faceplate Valve 2

نمایندگی زیمنس: نحوه نمایش Faceplate Valve 2

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه نمایش Faceplate Valve 2 آشنا شده و این عمل به صورت قدم به قدم توسط نمایندگی زیمنس برای شما ایجاد شده و در اختیار شما قرار داده شده است.

نمایندگی زیمنس: ایجاد Faceplate Valve 2 و آشنایی با کاربرد آن در PLC های زیمنس

نمایندگی زیمنس: ایجاد Faceplate Valve 2 و آشنایی با کاربرد آن در PLC های زیمنس

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه ایجاد یک Faceplate Valve 2 و کاربرد آن در PLC های زیمنس آشنا خواهید شد. و نحوه ایجاد آن را به صورت مرحله و قدم به قدم که...

نمایندگی زیمنس: ایجاد Faceplate Pump و کاربرد آن در PLC های زیمنس

نمایندگی زیمنس: ایجاد Faceplate Pump و کاربرد آن در PLC های زیمنس

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه ایجاد Faceplate Pump و کاربرد آن در اتوماسیون صنعتی زیمنس و همینطور PLC های زیمنس آشنا خواهید شد که...

نمایندگی زیمنس: پروژه طراحی سیستم کنترل و مانیتورینگ سیستم کنترل سطح دما و فشار مخزن آب

نمایندگی زیمنس: پروژه طراحی سیستم کنترل و مانیتورینگ سیستم کنترل سطح دما و فشار مخزن آب

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه طراحی سیستم کنترل و مانیتورینگ سیستم کنترل سطح دما و فشار مخزن آب آشنا خواهید شد. در یک پروسه صنعتی آب وارد یک...

نمایندگی زیمنس: پروژه طراحی سیستم کنترل و مانیتورینگ سیستم کنترل فشار مخزن روغن

نمایندگی زیمنس: پروژه طراحی سیستم کنترل و مانیتورینگ سیستم کنترل فشار مخزن روغن

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه طراحی و یک سیستم کنترل و مانیتورینگ سیستم کنترل فشار مخزن روغن آشنا خواهید شد. در یک پروسه صنعتی به منظور تامین فشار روغن مورد نیاز برای...

مراحل کار در نرم‌افزار WINCC (قسمت سوم)

مراحل کار در نرم‌افزار WINCC (قسمت سوم)

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با ادامه مراحل کار در نرم افزار WINCC زیمنس و همینطور تنظیمات نرم افزار WINCC زیمنس آشنا خواهید شد و در ادامه آن ها را بررسی خواهیم کرد.

مراحل کار در نرم‌افزار WINCC (قسمت دوم)

مراحل کار در نرم‌افزار WINCC (قسمت دوم)

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس، با نحوه مراحل کار در نرم افزار WINCC زیمنس آشنا خواهید و چند نمونه از آن در این مقاله آمده است.

مراحل کار در نرم‌افزار WINCC (قسمت اول)

مراحل کار در نرم‌افزار WINCC (قسمت اول)

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس، با نحوه مراحل کار در نرم افزار WINCC زیمنس آشنا خواهید و چند نمونه از آن در این مقاله آمده است.

نمایندگی زیمنس: پروژه کنترل و مانیتورینگ راه‌اندازی موتور به صورت ساده با شرایط حفاظتی (قمست دوم)

نمایندگی زیمنس: پروژه کنترل و مانیتورینگ راه‌اندازی موتور به صورت ساده با شرایط حفاظتی (قمست دوم)

در قسمت دوم از پروژه کنترل و مانیتورینگ راه‌اندازی موتور به صورت ساده با شرایط حفاظتی، که توسط نمایندگی زیمنس برای شما ارائه شده است به ادامه تنظیمات نرم افزار WINCC زیمنس خواهیم پرداخت.

 
  
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10