تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

آخرین اخبار و آموزش ها

آموزش برنامه نویس پروفی‌باس در S7-1200 زیمنس

آموزش برنامه نویس پروفی‌باس در S7-1200 زیمنس

در قسمت‌های قبلی از آموزش‌های نمایندگی زیمنس با پی ال سی s7-1200 زیمنس و ویژگی‌ها و شبکه آن نیز آشنا شدید و در این قسمت با نحوه برنامه نویسی پروفی‌باس برای این پی ال سی آشنا خواهید شد.

کارت شبکه S7-1200 CM 1242-5  در اتوماسیون صنعتی زیمنس

کارت شبکه S7-1200 CM 1242-5 در اتوماسیون صنعتی زیمنس

در این قسمت از آموزش‌های نمایندگی زیمنس با ماژول CM 1242-5 بر روی پی ال سی S7-1200 زیمنس آشنا شده و مشخصات آن را بررسی خواهیم کرد.

نمایندگی زیمنس: قابلیت‌های شبکه در پی ال سی S7-1200 زیمنس

نمایندگی زیمنس: قابلیت‌های شبکه در پی ال سی S7-1200 زیمنس

در این قسمت از آموزش‌های نمایندگی زیمنس با نحوه عملکرد شبکه در پی ال سی s7-1200 زیمنس و ویژگی‌های آن آشنا خواهید شد.

نمایندگی زیمنس: پیکربندی و برنامه نویسی Profibus در S7-1200

نمایندگی زیمنس: پیکربندی و برنامه نویسی Profibus در S7-1200

در این قسمت از آموزش‌های نمایندگی زیمنس با پی ال سی s7-1200 زیمنس که یکی از قوی‌ترین پی ال سی‌های موجود می‌باشد آشنا شده و آن را بررسی خواهیم کرد.

نمایندگی زیمنس: پیاده سازی مانیتورینگ برای سیستم‌های مانیتورینگ از طریق پروفی باس

نمایندگی زیمنس: پیاده سازی مانیتورینگ برای سیستم‌های مانیتورینگ از طریق پروفی باس

در این قسمت از آموزش‌های نمایندگی زیمنس با نحوه پیاده سازی مانیتورینگ به صورت کنترل از طرف PLC و از طریق شبکه پروفی‌باس آشنا خواهید شد.

نمایندگی زیمنس: آشنایی با نرم‌افزار OPC Scout در اتوماسیون صنعتی زیمنس

نمایندگی زیمنس: آشنایی با نرم‌افزار OPC Scout در اتوماسیون صنعتی زیمنس

در این قسمت از آموزش‌های نمایندگی زیمنس با نرم افزار OPC Scout و کاربردهای آن در اتوماسیون صنعتی زیمنس آشنا شده و این نرم افزار را به صورت کامل بررسی خواهیم کرد.

آموزش: پیکربندی CP5611 در Step7 نمایندگی زیمنس

آموزش: پیکربندی CP5611 در Step7 نمایندگی زیمنس

در این قسمت از آموزش‌های نمایندگی زیمنس با نحوه پیکربندی CP5611 همراه با مشخصات ویژگی‌ها و ایجاد پروژه در Step7 زیمنس آشنا خواهید شد.

نمایندگی زیمنس: کاربرد اتوماسیون مبتنی بر PC

نمایندگی زیمنس: کاربرد اتوماسیون مبتنی بر PC

در این قسمت از آموزش‌های نمایندگی زیمنس با کاربرد اتوماسیون‌های مبتنی بر PC و کاربرد‌های آن آشنا خواهید شد و ویژگی‌های آن را بررسی خواهیم کرد.

آموزش برنامه نویسی در اتوماسیون صنعتی زیمنس: هنگام اتصال پروفی‌باس به پورت CPU

آموزش برنامه نویسی در اتوماسیون صنعتی زیمنس: هنگام اتصال پروفی‌باس به پورت CPU

در این قسمت از آموزش‌های نمایندگی زیمنس با نحوه برنامه نویسی در اتوماسیون صنعتی زیمنس هنگامی که شبکه پروفی‌باس به پورت CPU زیمنس متصل است آشنا خواهید شد.

نمایندگی زیمنس: ارتباط دو Master با استفاده از DP/DP Coupler

نمایندگی زیمنس: ارتباط دو Master با استفاده از DP/DP Coupler

در این قسمت از آموزش‌های نمایندگی زیمنس با نحوه تبادل دیتا دو Master در اتوماسیون صنعتی زیمنس توسط روش DP/DP Coupler آشنا خواهید شد و ویژگی‌های این روش را بررسی خواهیم کرد.

 
  
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10