تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

آخرین اخبار و آموزش ها

نمایندگی زیمنس: ایجاد Faceplate Valve 2 و آشنایی با کاربرد آن در PLC های زیمنس

نمایندگی زیمنس: ایجاد Faceplate Valve 2 و آشنایی با کاربرد آن در PLC های زیمنس

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه ایجاد یک Faceplate Valve 2 و کاربرد آن در PLC های زیمنس آشنا خواهید شد. و نحوه ایجاد آن را به صورت مرحله و قدم به قدم که...

نمایندگی زیمنس: ایجاد Faceplate Pump و کاربرد آن در PLC های زیمنس

نمایندگی زیمنس: ایجاد Faceplate Pump و کاربرد آن در PLC های زیمنس

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه ایجاد Faceplate Pump و کاربرد آن در اتوماسیون صنعتی زیمنس و همینطور PLC های زیمنس آشنا خواهید شد که...

نمایندگی زیمنس: پروژه طراحی سیستم کنترل و مانیتورینگ سیستم کنترل سطح دما و فشار مخزن آب

نمایندگی زیمنس: پروژه طراحی سیستم کنترل و مانیتورینگ سیستم کنترل سطح دما و فشار مخزن آب

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه طراحی سیستم کنترل و مانیتورینگ سیستم کنترل سطح دما و فشار مخزن آب آشنا خواهید شد. در یک پروسه صنعتی آب وارد یک...

نمایندگی زیمنس: پروژه طراحی سیستم کنترل و مانیتورینگ سیستم کنترل فشار مخزن روغن

نمایندگی زیمنس: پروژه طراحی سیستم کنترل و مانیتورینگ سیستم کنترل فشار مخزن روغن

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه طراحی و یک سیستم کنترل و مانیتورینگ سیستم کنترل فشار مخزن روغن آشنا خواهید شد. در یک پروسه صنعتی به منظور تامین فشار روغن مورد نیاز برای...

مراحل کار در نرم‌افزار WINCC (قسمت سوم)

مراحل کار در نرم‌افزار WINCC (قسمت سوم)

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با ادامه مراحل کار در نرم افزار WINCC زیمنس و همینطور تنظیمات نرم افزار WINCC زیمنس آشنا خواهید شد و در ادامه آن ها را بررسی خواهیم کرد.

مراحل کار در نرم‌افزار WINCC (قسمت دوم)

مراحل کار در نرم‌افزار WINCC (قسمت دوم)

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس، با نحوه مراحل کار در نرم افزار WINCC زیمنس آشنا خواهید و چند نمونه از آن در این مقاله آمده است.

مراحل کار در نرم‌افزار WINCC (قسمت اول)

مراحل کار در نرم‌افزار WINCC (قسمت اول)

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس، با نحوه مراحل کار در نرم افزار WINCC زیمنس آشنا خواهید و چند نمونه از آن در این مقاله آمده است.

نمایندگی زیمنس: پروژه کنترل و مانیتورینگ راه‌اندازی موتور به صورت ساده با شرایط حفاظتی (قمست دوم)

نمایندگی زیمنس: پروژه کنترل و مانیتورینگ راه‌اندازی موتور به صورت ساده با شرایط حفاظتی (قمست دوم)

در قسمت دوم از پروژه کنترل و مانیتورینگ راه‌اندازی موتور به صورت ساده با شرایط حفاظتی، که توسط نمایندگی زیمنس برای شما ارائه شده است به ادامه تنظیمات نرم افزار WINCC زیمنس خواهیم پرداخت.

نمایندگی زیمنس: پروژه کنترل و مانیتورینگ راه‌اندازی موتور به صورت ساده با شرایط حفاظتی (قمست اول)

نمایندگی زیمنس: پروژه کنترل و مانیتورینگ راه‌اندازی موتور به صورت ساده با شرایط حفاظتی (قمست اول)

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس، یک پروژه با هدف کنترل و مانیتورینگ راه‌اندازی موتور به صورت ساده با شرایط حفاظتی با استفاده از نرم افزار WINCC زیمنس را داریم که هدف این پروژه این است که موتور دارای شرایط حفاظت در برابر افزایش دما باشد.

مراحل طراحی FACEPLATE در نرم افزار WINCC زیمنس

مراحل طراحی FACEPLATE در نرم افزار WINCC زیمنس

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس، تهیه شده توسط شرکت تکنو کلید وارد کننده محصولات مختلف از جمله PLC های زیمنس، با مراحل مختلف ایجاد و طراحی یک FACEPLATE در نرم افزار WINCC زیمنس که برای کار با PLC های زیمنس می باشد، آشنا خواهید شده.

 
  
6    7    8    9    10    11    12    13    14    15