تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

آخرین اخبار و آموزش ها

نمایندگی زیمنس: ارتباط FDL در اتوماسیون صنعتی زیمنس

نمایندگی زیمنس: ارتباط FDL در اتوماسیون صنعتی زیمنس

در این قسمت از آموزش‌های نمایندگی زیمنس با ارتباط FDL و روش‌ها و ویژگی‌های آن آشنا خواهید شد و کاربرد FDL را در پی ال سی s7-300 زیمنس بررسی خواهیم کرد.

نمایندگی زیمنس: آموزش پیکربندی Master-Master در شبکه پروفی‌باس زیمنس

نمایندگی زیمنس: آموزش پیکربندی Master-Master در شبکه پروفی‌باس زیمنس

در قسمت‌های قبلی از آموزش‌های نمایندگی زیمنس با روش‌های مختلفی مانند Master-I-Slave و انواع روش‌های دیگر تبادل اطلاعات آنشا شدید و در این قسمت با نحوه پیکربندی به صورت Master-Master آشنا خواهید شد.

نمایندگی زیمنس: آموزش پیکربندی ET200S CPU

نمایندگی زیمنس: آموزش پیکربندی ET200S CPU

در این قسمت از آموزش‌های نمایندگی زیمنس با نحوه پیکربندی CPUهای ET200S زیمنس و جزئیات آن آشنا خواهید شد.

نمایندگی زیمنس: پیکربندی Master-I Slave با کارت شبکه پروفی‌باس در سمت Master

نمایندگی زیمنس: پیکربندی Master-I Slave با کارت شبکه پروفی‌باس در سمت Master

در این قسمت از آموزش‌های نمایندگی زیمنس با پیکربندی و برنامه نویسی Master و I-Slave با کارت شبکه پروفی‌باش در سمت Master آشنا خواهید شد.

نمایندگی زیمنس: تبادل دیتا به صورت DX در شبکه پروفی‌باس

نمایندگی زیمنس: تبادل دیتا به صورت DX در شبکه پروفی‌باس

در این قسمت از آموزش‌های نمایندگی زیمنس با نحوه تبادل اطلاعات در پی ال سی‌های زیمنس به صورت DX در شبکه پروفی‌باس آشنا خواهید شد.

ذخیره سازی و دانلود سخت افزار به صورت دو طرفه در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ذخیره سازی و دانلود سخت افزار به صورت دو طرفه در اتوماسیون صنعتی زیمنس

در این قسمت از آموزش‌های نمایندگی زیمنس با نحوه ذخیره سازی و دانلود سخت افزار در نرم افزار SIMATIC Manager آشنا خواهید شد و پیکربندی HW Config را انجام خواهیم داد.

نمایندگی زیمنس: تبادل دیتا در روش Master-I slave بدون کارت شبکه پروفی باس زیمنس

نمایندگی زیمنس: تبادل دیتا در روش Master-I slave بدون کارت شبکه پروفی باس زیمنس

در قسمت‌های قبلی از آموزش‌های نمایندگی زیمنس با نحوه تبادل اطلاعات توسط کارت شبکه پروفی باس آشنا شدید و در این قسمت با نحوه تبادل دیتا بدون پروفی باس آشنا خواهید شد.

نمایندگی زیمنس: پرکاربردترین و مهمترین i-slave‌های مورد استفاده در اتوماسیون صنعتی زیمنس

نمایندگی زیمنس: پرکاربردترین و مهمترین i-slave‌های مورد استفاده در اتوماسیون صنعتی زیمنس

در این قسمت از آموزش‌های نمایندگی زیمنس با مهمترین و پرکاربردترین i-slave‌های موجود در اتوماسیون صنعتی زیمنس آشنا شده و مواقع و کاربرد آن‌ها آشنا خواهید شد.

نمایندگی زیمنس: پیکربندی Master-I Slave در شبکه Profibus

نمایندگی زیمنس: پیکربندی Master-I Slave در شبکه Profibus

در این قسمت از آموزش‌های نمایندگی زیمنس با نحوه پیکربندی Master i-slave در شبکه profibus و ویژگی‌های آن آشنا خواهید شد.

نمایندگی زیمنس: روش تبادل دیتا با کارت شبکه زیمنس

نمایندگی زیمنس: روش تبادل دیتا با کارت شبکه زیمنس

در این قسمت از آموزش‌های نمایندگی زیمنس در ادامه قسمت قبل با روش‌های جدید ارتباط و تبادل دیتا بین پی ال سی‌های زیمنس آشنا خواهید شد و آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.

 
  
6    7    8    9    10    11    12    13    14    15