تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

آخرین اخبار و آموزش ها

نمایندگی زیمنس: پروژه‌های SCL و برنامه نویسی PLC های زیمنس

نمایندگی زیمنس: پروژه‌های SCL و برنامه نویسی PLC های زیمنس

یکی از زبان‌های برنامه نویسی ارائه شده در نرم افزار STEP7 نمایندگی زیمنس رزبان SCL می‌باشد. با استفاده از این زبان می‌توان با استفاده از SOURCE FILE انواع بلاک‌های...

نمایندگی زیمنس: مراحل انجام برنامه نویسی PID در نرم افزار STEP7

نمایندگی زیمنس: مراحل انجام برنامه نویسی PID در نرم افزار STEP7

در این قمست از آموزش های نمایندگی زیمنس درباره مراحل برنامه نویسی PID در نرم افزار STEP7 زیمنس که نرم افزار برنامه نویسی PLC های زیمنس مانند پی ال سی S7-1200, پی ال سی S7-400 و .. آشنا خواهید شد.

نمایندگی زیمنس: پروژه‌های PID و کاربرد آن در اتوماسیون صنعتی زیمنس

نمایندگی زیمنس: پروژه‌های PID و کاربرد آن در اتوماسیون صنعتی زیمنس

یکی از روش‌های بسیار پرکاربرد در صنعت مانند اتوماسیون صنعتی زیمنس برای کنترل سیستم‌های حلقه بسته ، روش PID کنترل می‌باشد. به منظور پیاده‌سازی PID کنترل روش‌های...

نمایندگی زیمنس: طراحی مثال ها و پروژه های کاربردی در اتوماسیون زیمنس

نمایندگی زیمنس: طراحی مثال ها و پروژه های کاربردی در اتوماسیون زیمنس

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه طراحی مثال ها و پروژه های کاربردی که در اتوماسیون صنعتی و در کل در صنعت کاربرد دارند آشنا خواهید شد.

نمایندگی زیمنس: تنظیمات نمایش TREND و ALARM در اتوماسیون زیمنس

نمایندگی زیمنس: تنظیمات نمایش TREND و ALARM در اتوماسیون زیمنس

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس هدف آن است که یک ابزار CHECK BOX در صفحه PROJECT2-4 ایجاد شده و دارای دو گزینه TREND و ALARM باشد. در حالت عادی هیچکدام از پنجره‌های ALARM و TREND نشان داده نمی‌شوند و...

نمایندگی زیمنس: نمایش Faceplate PT

نمایندگی زیمنس: نمایش Faceplate PT

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه نمایش Faceplate PT به صورت قدم به قدم آشنا خواهید شد که توسط نمایندگی زیمنس برای شما تهیه و در اختیارتان قرار داده شده است.

نمایندگی زیمنس: نحوه نمایش Faceplate Valve 2

نمایندگی زیمنس: نحوه نمایش Faceplate Valve 2

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه نمایش Faceplate Valve 2 آشنا شده و این عمل به صورت قدم به قدم توسط نمایندگی زیمنس برای شما ایجاد شده و در اختیار شما قرار داده شده است.

نمایندگی زیمنس: ایجاد Faceplate Valve 2 و آشنایی با کاربرد آن در PLC های زیمنس

نمایندگی زیمنس: ایجاد Faceplate Valve 2 و آشنایی با کاربرد آن در PLC های زیمنس

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه ایجاد یک Faceplate Valve 2 و کاربرد آن در PLC های زیمنس آشنا خواهید شد. و نحوه ایجاد آن را به صورت مرحله و قدم به قدم که...

نمایندگی زیمنس: ایجاد Faceplate Pump و کاربرد آن در PLC های زیمنس

نمایندگی زیمنس: ایجاد Faceplate Pump و کاربرد آن در PLC های زیمنس

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه ایجاد Faceplate Pump و کاربرد آن در اتوماسیون صنعتی زیمنس و همینطور PLC های زیمنس آشنا خواهید شد که...

نمایندگی زیمنس: پروژه طراحی سیستم کنترل و مانیتورینگ سیستم کنترل سطح دما و فشار مخزن آب

نمایندگی زیمنس: پروژه طراحی سیستم کنترل و مانیتورینگ سیستم کنترل سطح دما و فشار مخزن آب

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه طراحی سیستم کنترل و مانیتورینگ سیستم کنترل سطح دما و فشار مخزن آب آشنا خواهید شد. در یک پروسه صنعتی آب وارد یک...

 
  
10    11    12    13    14    15    16    17    18    19