تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

آخرین اخبار و آموزش ها

بررسی خروجی های BCD و BI تایمر در اتوماسیون صنعتی

بررسی خروجی های BCD و BI تایمر در اتوماسیون صنعتی

بلاک های تایمر دو خروجی BI و BCD دارند که مقدار زمان سپری شده را نشان می دهند.درحالت ONLINE این زمان درخروجی تایمر قابل مشاهده است...

دستورات بیتی تایمر در اتوماسیون صنعتی

دستورات بیتی تایمر در اتوماسیون صنعتی

علاوه بر المان هایی که برای تایمر ها معرفی شد می توان آن را به صورت بیتی نیز به کار برد...

کارکرد تایمر پالس ادامه دهنده در اتوماسیون صنعتی

کارکرد تایمر پالس ادامه دهنده در اتوماسیون صنعتی

راین تایمر با المان موسوم به S-PEXT معرفی شده است. با فعال شدن وودی تایمر به کار می افتد و خروجی اش یک می شود...

تایمر پالس در اتوماسیون صنعتی زیمنس

تایمر پالس در اتوماسیون صنعتی زیمنس

این تایمر با المان موسوم به S-PULSE معرفی شده است با فعال شدن ورودی تایمر به کار می افتد...

تایمر تاخیر در قطع در اتوماسیون صنعتی

تایمر تاخیر در قطع در اتوماسیون صنعتی

این تایمر با المان موسوم به S_OFFDT معرفی شده است و همانطور که از نام آن مشخص است پس از قطع شدن ورودی اش خروجی را با تاخیر زمانی قطع می کند...

تایمر تاخیر در وصل در اتوماسیون صنعتی

تایمر تاخیر در وصل در اتوماسیون صنعتی

این تایمر با المان S_OTDS معرفی شده است و رفتار آن مشابه تایمر S_ODT می باشد.فقط در یک مورد این دو تایمر با یکدیگر متفاوت اند...

انواع تایمر ها و عملکرد آن ها در اتوماسیون صنعتی

انواع تایمر ها و عملکرد آن ها در اتوماسیون صنعتی

به طور کلی انواع تایمر های موجود در STEP7 را می توان مطابق جدول تقسیم بندی نمود...

ورودی و خروجی های مشترک تایمرها در اتوماسیون صنعتی

ورودی و خروجی های مشترک تایمرها در اتوماسیون صنعتی

همه ی انواع تایمر ها دارای پایه های یکسانی می باشند این پایه ها عبارت اند از...

برنامه نویسی با دستورات تایمر در اتوماسیون صنعتی زیمنس

برنامه نویسی با دستورات تایمر در اتوماسیون صنعتی زیمنس

تایمر ها یکی از دستورات پرکاربرد در برنامه نویسی PLC هستند. یکی از مزایای PLC حذف تایمر های سخت افزاری و جایگزینی آن ها با تایمر های نرم افزاری است...

ترکیب OR منطقی

ترکیب OR منطقی

دستور XOR معادل LAD ندارد ولی با چند تیغه باز و بسته می توان آن را معادل سازی نمود. همچنین امکان معادل سازی این دستور در زبان FBD توسط دستورات ANDوOR نیز وجود دارد...

 
  
43    44    45    46    47    48    49    50    51    52