تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

آخرین اخبار و آموزش ها

نمایندگی زیمنس: استفاده از فانکشن‌های آشکار ساز فالت

نمایندگی زیمنس: استفاده از فانکشن‌های آشکار ساز فالت

این روش نمایندگی زیمنس کاربردی‌تر و کامل‌تر از روش اول است در روش اول برای همه وسایل متصل به باس نیاز به برنامه نویسی مشابه داریم. در این روش OB86 بدون برنامه به CPU دانلود شده و با استفاده از فانکشن‌های از قبل نوشته شده وضعیت باس اسکن می‌شود

نمایندگی زیمنس: مدیریت فالت با برنامه نویسی در اتوماسیون صنعتی

نمایندگی زیمنس: مدیریت فالت با برنامه نویسی در اتوماسیون صنعتی

در برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی نمایندگی زیمنس عدم وجود OB86 در شرایط بروز فالت روی یک Slave منجر به توقف CPU می‌گردد شاید به نظر اگر OB86 به صورت خالی و بدون برنامه به CPU دانلود شود شرایط بهتر خواهد بود

نمایندگی زیمنس: نقطه شروع عیب‌یابی در ارتباط Master-Master

نمایندگی زیمنس: نقطه شروع عیب‌یابی در ارتباط Master-Master

در ارتباط Master-Master اگر مشکلی در ارتباط به وجود آید هیچ فالتی در دو طرف ظاهر نمی‌شود. نمایندگی زیمنس در ایران در این مقاله به نقطه شروع عیب یابی در این حالت می پردازد.

نویز و تاثیر آن روی شبکه DP نمایندگی زیمنس

نویز و تاثیر آن روی شبکه DP نمایندگی زیمنس

در اتوماسیون صنعتی و در شبکه های آن نویز‌ها از منابع مختلفی تولید می‌شوند. در این مقاله نمایندگی زیمنس به عوامل تولیدکننده نویز و تاثیر آن روی شبکه DP خواهیم پرداخت.

نمایندگی زیمنس: دسته بندی اشکالات شبکه پروفی باس

نمایندگی زیمنس: دسته بندی اشکالات شبکه پروفی باس

نمایندگی اتوماسیون صنعتی زیمنس در ایران در این مقاله به حالت های مختلف بروز خطا در شبکه پروفی‌باس و چراغ های مختلف برای بروز خطا می پردازد.

نمایندگی زیمنس: عیب یابی در شبکه Profibus

نمایندگی زیمنس: عیب یابی در شبکه Profibus

از نظر نمایندگی زیمنس ایران موضوع عیب یابی یکی از مقوله‌های اصلی در کاربرد شبکه پروفی‌باس است که بسیاری از دست‌اندرکاران اتوماسیون صنعتی با آن مواجه هستند.

چگونگی استفاده از محصولات سازندگان دیگر در نرم افزار Step 7 V11

چگونگی استفاده از محصولات سازندگان دیگر در نرم افزار Step 7 V11

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس به آموزش پیکربندی تجهیزاتی که توسط زیمنس ساخته نشده اند خواهیم پرداخت

نمایندگی زیمنس: پیکربندی Master-Slave با استفاده از نرم افزار TIA

نمایندگی زیمنس: پیکربندی Master-Slave با استفاده از نرم افزار TIA

در این آموزش نمایندگی زیمنس ایران یاد می گیرید با استفاده از نرم افزار TIA یک Master-Slave را پیکر بندی کنید.

شناخت SFC14 یا DPRD_DAT

شناخت SFC14 یا DPRD_DAT

این SFC قادر است ماکزیمم 4 بایت آدرس ورودی را که پشت سر هم باشند بخواند. آدرس ورودی می‌تواند از PII یا به صورت Peripheral باشد. در ادامه با نمایندگی زیمنس همراه باشید.

برنامه نویسی Master-Slave به صورت معمولی در نمایندگی زیمنس

برنامه نویسی Master-Slave به صورت معمولی در نمایندگی زیمنس

در برنامه نویسی به صورت معمولی در نمایندگی زیمنس، SFC مورد نیاز نیست و دقیقا شبیه روشی که در سیستم‌های معمولی که فاقد پروفی باس هستند عمل می‌شود

 
  
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10