تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

آخرین اخبار و آموزش ها

مدهای کاری PLC در اتوماسیون صنعتی

مدهای کاری PLC در اتوماسیون صنعتی

وقتی ولتاژ تغذیه PLC وصل و پیکر بندی سخت افزار و برنامه به آن دانلود شده باشد مد های کاری مختلفی برای CPU پیش می آید...

کارت های شبکه اتوماسیون صنعتی زیمنس

کارت های شبکه اتوماسیون صنعتی زیمنس

به منظور ارتباط PLC با شبکه های مختلف صنعتی نیاز به پورت شبکه روی CPU یا نصب کارت شبکه در کنار CPU می باشد...

کارت آنالوگ خروجی در اتوماسیون صنعتی زیمنس

کارت آنالوگ خروجی در اتوماسیون صنعتی زیمنس

دیتای ارسالی توسط CPU در کارت آنالوگ خروجی زیمنس به سیگنال الکتریکی آنالوگ تبدیل شده و به تجهیزاتی آنالوگ مانند کنترل ولو، درایو و . . . ارسال می گردد...

کارت های آنالوگ ورودی زیمنس

کارت های آنالوگ ورودی زیمنس

کارت های آنالوگ ورودی سیگنال های الکتریکی آنالوگ را از سنسور ها و ترانسمیتر های آنالوگ دریافت نموده و آن ها را به دیتا تبدیل می نمایند...

عملکرد کارت های خروجی دیجیتال DO در اتوماسیون صنعتی زیمنس

عملکرد کارت های خروجی دیجیتال DO در اتوماسیون صنعتی زیمنس

در کارت دیجیتال خروجی دیتای ارسالی از CPU به سیگنال الکتریکی تبدیل و به تجهیزات تحت کنترل ارسال می گردد...

ترمینال های ورودی و نصب تغذیه

ترمینال های ورودی و نصب تغذیه

در هر کارت دیجیتال ورودی علاوه بر ترمینال هایی که به منظور اتصال سیگنال های ورودی به کارت در نظر گرفته شده است تعدادی ترمینال دیگر نیز به منظور اتصال ولتاژ تغذیه ی کارت وجود دارد...

عملکرد کارت دیجیتال ورودی

عملکرد کارت دیجیتال ورودی

کارت دیجیتال ورودی سیگنال الکتریکی دریافت را به دیتای منطقی صفریایک تبدیل می کند...

مقایسه CPU های قدیمی و جدید S7-300

مقایسه CPU های قدیمی و جدید S7-300

CPU های جدید خانواده S7-300 ظاهری متفاوت با نوع قدیمی دارند. عمده تفاوت CPU های جدید با CPU های قدیمی عبارتست از...

ویژگی های CPU خانواده S7-300

ویژگی های CPU خانواده S7-300

اینCPU ها از مدل FAIL SAFE (ایمن در برابر خطا) بوده و مشخصه ی آنها علامت F بعد از شماره CPU می باشد...

اتوماسیون زیمنس و انواع CPU از نظر پورت شبکه

اتوماسیون زیمنس و انواع CPU از نظر پورت شبکه

تمامCPU های S7-300 ونیز S7-400 دارای پورت شبکه MPI می باشند، ولی سایر پورت های شبکه فقط روی برخی از انواعCPU ها وجود دارند...

 
  
47    48    49    50    51    52    53    54    55    56