تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

آخرین اخبار و آموزش ها

آموزش دستورات چرخش در اتوماسیون صنعتی توسط نمایندگی زیمنس

آموزش دستورات چرخش در اتوماسیون صنعتی توسط نمایندگی زیمنس

نمایندگی زیمنس ایران: توسط این دستور عمل چرخش به چپ بیت های یک داده ازنوع DOUBLE WORD انجام می پذیرد در عمل چرخش بیتی حذف نشده و بیتی از خارج متغیر وارد آن نمی شود بلکه بین بیت های درون متغیر چرخش صورت می پذیرد.

آموزش دستورات شیفت در اتوماسیون صنعتی توسط نمایندگی زیمنس

آموزش دستورات شیفت در اتوماسیون صنعتی توسط نمایندگی زیمنس

نمایندگی زیمنس ایران: توسط این دستور عمل جا به جایی به راست برای بیت های یک داده از نوع INTEGER در اتوماسیون صنعتی زیمنس انجام می پذیرد عمل جا به جایی به اینصورت انجام می شود.

آموزش دستورات شیفت و چرخش در اتوماسیون صنعتی توسط نمایندگی زیمنس

آموزش دستورات شیفت و چرخش در اتوماسیون صنعتی توسط نمایندگی زیمنس

نمایندگی زیمنس ایران: دستورات شیفت و چرخش پرکاربرد نیستند ولی در برخی موارد برای پیاده سازی منطق کنترل به آن ها در اتوماسیون صنعتی نیاز داریم.

تایمر با زمان متغیر در اتوماسیون صنعتی

تایمر با زمان متغیر در اتوماسیون صنعتی

ارائه مثال تمرینی برای برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی توسط نمایندگی زیمنس ایران برای تایمر با زمان متغیر...

روشن و خاموش کردن 16 خروجی با یک سوئیچ در اتوماسیون صنعتی

روشن و خاموش کردن 16 خروجی با یک سوئیچ در اتوماسیون صنعتی

نمایندگی قطعات اتوماسیون صنعتی زیمنس در ایران:در برنامه زیر وقتی سوئیچ 10.0 یک است با استفاده از دستور MOVE مقدار هگز FFFF که معادل 16 یک است به تمام 16 کانال خروجی منتقل می شود و ...

نکات کار با دستور MOVE در برنامه های اتوماسیون صنعتی زیمنس

نکات کار با دستور MOVE در برنامه های اتوماسیون صنعتی زیمنس

نمایندگی زیمنس ایران: در این مقاله به مهم ترین نکات در هنگام استفاده از دستور MOVE در برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی زیمنس اشاره خواهیم کرد...

دستور انتقال MOVE در برنامه نویسی LAD و FBD اتوماسیون صنعتی

دستور انتقال MOVE در برنامه نویسی LAD و FBD اتوماسیون صنعتی

در اتوماسیون صنعتی دستور انتقال که با المان MOVE به کار می رود یکی از دستورات پر کاربرد در برنامه نویسی های LAD و FBD است...

مبدل های متمم یک و دو (قرینه و معکوس سازی) در اتوماسیون زیمنس

مبدل های متمم یک و دو (قرینه و معکوس سازی) در اتوماسیون زیمنس

در برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی زیمنس، دستور متمم یک در واقع معکوس کننده بیت های متغیر مورد نظر است یعنی تمام یک ها را به صفر و تمام صفر ها را به یک تبدیل می کند.به این تبدیل اصطلاحا متمم یک می گویند.

تبدیل INTEGER به DOUBLE INTEGER در اتوماسیون صنعتی زیمنس

تبدیل INTEGER به DOUBLE INTEGER در اتوماسیون صنعتی زیمنس

در این مقاله آموزشی از سری آموزش های برنامه نویسی پی ال سی ها و اتوماسیون صنعتی با تبدیل INTEGER به DOUBLE INTEGER آشنا می شوید.

تبدیل BCD به DOUBLE INTEGER و بالعکس در اتوماسیون صنعتی زیمنس

تبدیل BCD به DOUBLE INTEGER و بالعکس در اتوماسیون صنعتی زیمنس

اعداد BCD می توانند 32 بیتی باشند در این حالت ماکزیمم مقدار آن ها 9999999 خواهد بود برای تبدیل این عدد BCD به عدد صحیح بایستی از عدد DOUBLE INTEGER که 32 بیتی است استفاده کرد...

 
  
47    48    49    50    51    52    53    54    55    56