تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

آخرین اخبار و آموزش ها

پیکربندی و برنامه نویسی CP441 در نمایندگی زیمنس

پیکربندی و برنامه نویسی CP441 در نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس در کارت CP441 بخش RECEIVING DATA به صورت شکل زیر است. همانطور که دیده می‌شود گزینه‌های بالا غیر فعال و...

نمایندگی زیمنس: پیکر بندی و برنامه نویسی CP440 در اتوماسیون زیمنس

نمایندگی زیمنس: پیکر بندی و برنامه نویسی CP440 در اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس نحوه تنظیم پارامتر‌های کارت‌های شبکه S7-400 مشابه کارت‌های شبکه S7-300 می‌باشد تنها تفاوتی که...

نمایندگی زیمنس: پیکر بندی و برنامه نویسی CP341 در اتوماسیون زیمنس

نمایندگی زیمنس: پیکر بندی و برنامه نویسی CP341 در اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس برای پیکربندی سخت افزاری در پنجره HW CONFIG روی کارت CP341 مورد نظر دو بار کلیک نموده سپس...

نمایندگی زیمنس: پیکر بندی و برنامه نویسی CP340 در اتوماسیون زیمنس

نمایندگی زیمنس: پیکر بندی و برنامه نویسی CP340 در اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس برای پیکر بندی سخت افزاری در پنجره HW CONFIG روی کارت CP340 شرکت زیمنس مورد نظر دو بار کلیک می‌کنیم سپس روی...

نمایندگی زیمنس:نحوه تبادل دیتا در پروتکل 3964R شرکت زیمنس

نمایندگی زیمنس:نحوه تبادل دیتا در پروتکل 3964R شرکت زیمنس

در نمایندگی زیمنس بطور کلی برای تبادل دیتا در اکثر پروتکل‌های مدباس از فانکشن بلاک‌های ارسال و دریافت در سمت فرستنده و...

پروتکل 3964(R) در PLC نمایندگی زیمنس

پروتکل 3964(R) در PLC نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس این پروتکل در دو نسخه 3964 و 3964R ارائه شده است به همین علت آن را با 3964(R) نشان می‌دهند که مفهوم داخل پرانتز...

مروری بر ویژگی‌های 3964(R) نمایندگی زیمنس

مروری بر ویژگی‌های 3964(R) نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس این پروتکل برای اتصال دو وسیله به یکدیگر به صورت (POINT TO POINT) PTP استفاده می‌شود و...

پیکربندی مدباس در S7-400 نمایندگی زیمنس

پیکربندی مدباس در S7-400 نمایندگی زیمنس

در S7-400 نمایندگی زیمنس مراحل پیکر بندی شبیه آنچه برای S7-300 ذکر شد انجام می‌شود. تفاوت در مرحله‌ای است که...

نمایندگی زیمنس: پیکربندی مدباس در ET200S اتوماسیون زیمنس

نمایندگی زیمنس: پیکربندی مدباس در ET200S اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس مراحل کار ET200S به همان نحو که ET200M روی خط پروفی باس قرار گرفت انجام می‌شود.

پیکربندی سیستم 300 با CPU مجهز به پورت مدباس نمایندگی زیمنس

پیکربندی سیستم 300 با CPU مجهز به پورت مدباس نمایندگی زیمنس

همانطور که قبلا اشاره شد دو نوع CPU زیر از خانواده 300 نمایندگی زیمنس دارای پورت مدباس به صورت...

 
  
4    5    6    7    8    9    10    11    12    13