تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

آخرین اخبار و آموزش ها

نمایندگی زیمنس: سیستم‌های کنترل فرآیند

نمایندگی زیمنس: سیستم‌های کنترل فرآیند

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با سیتم های کنترل فرآیند و اینکه چگونه عمل می کنند و چه کاربردی دارند آشنا خواهید شد.

نمایندگی زیمنس: جایگاه PCS7 در سیستم‌های کنترل

نمایندگی زیمنس: جایگاه PCS7 در سیستم‌های کنترل

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با جایگاه PCS7 و نقش هایی که در سیستم های کنترل ایفا می کند و کاربردی که در این سیستم های کنترل دارد آشنا خواهید شد.

نمایندگی زیمنس پروژه‌های GRAPH و آشنایی با S7 GRAPH کاربرد آنها در اتوماسیون صنعتی زیمنس

نمایندگی زیمنس پروژه‌های GRAPH و آشنایی با S7 GRAPH کاربرد آنها در اتوماسیون صنعتی زیمنس

در این بخش به بررسی و معرفی پروژه‌های ترتیبی یا SEQUENTIAL می‌پردازیم که توسط نمایندگی در دسترس شما قرار گرفته شده است. منظور از...

نمایندگی زیمنس: پروژه‌های SCL و برنامه نویسی PLC های زیمنس

نمایندگی زیمنس: پروژه‌های SCL و برنامه نویسی PLC های زیمنس

یکی از زبان‌های برنامه نویسی ارائه شده در نرم افزار STEP7 نمایندگی زیمنس رزبان SCL می‌باشد. با استفاده از این زبان می‌توان با استفاده از SOURCE FILE انواع بلاک‌های...

نمایندگی زیمنس: مراحل انجام برنامه نویسی PID در نرم افزار STEP7

نمایندگی زیمنس: مراحل انجام برنامه نویسی PID در نرم افزار STEP7

در این قمست از آموزش های نمایندگی زیمنس درباره مراحل برنامه نویسی PID در نرم افزار STEP7 زیمنس که نرم افزار برنامه نویسی PLC های زیمنس مانند پی ال سی S7-1200, پی ال سی S7-400 و .. آشنا خواهید شد.

نمایندگی زیمنس: پروژه‌های PID و کاربرد آن در اتوماسیون صنعتی زیمنس

نمایندگی زیمنس: پروژه‌های PID و کاربرد آن در اتوماسیون صنعتی زیمنس

یکی از روش‌های بسیار پرکاربرد در صنعت مانند اتوماسیون صنعتی زیمنس برای کنترل سیستم‌های حلقه بسته ، روش PID کنترل می‌باشد. به منظور پیاده‌سازی PID کنترل روش‌های...

نمایندگی زیمنس: طراحی مثال ها و پروژه های کاربردی در اتوماسیون زیمنس

نمایندگی زیمنس: طراحی مثال ها و پروژه های کاربردی در اتوماسیون زیمنس

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه طراحی مثال ها و پروژه های کاربردی که در اتوماسیون صنعتی و در کل در صنعت کاربرد دارند آشنا خواهید شد.

نمایندگی زیمنس: تنظیمات نمایش TREND و ALARM در اتوماسیون زیمنس

نمایندگی زیمنس: تنظیمات نمایش TREND و ALARM در اتوماسیون زیمنس

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس هدف آن است که یک ابزار CHECK BOX در صفحه PROJECT2-4 ایجاد شده و دارای دو گزینه TREND و ALARM باشد. در حالت عادی هیچکدام از پنجره‌های ALARM و TREND نشان داده نمی‌شوند و...

نمایندگی زیمنس: نمایش Faceplate PT

نمایندگی زیمنس: نمایش Faceplate PT

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه نمایش Faceplate PT به صورت قدم به قدم آشنا خواهید شد که توسط نمایندگی زیمنس برای شما تهیه و در اختیارتان قرار داده شده است.

نمایندگی زیمنس: نحوه نمایش Faceplate Valve 2

نمایندگی زیمنس: نحوه نمایش Faceplate Valve 2

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه نمایش Faceplate Valve 2 آشنا شده و این عمل به صورت قدم به قدم توسط نمایندگی زیمنس برای شما ایجاد شده و در اختیار شما قرار داده شده است.

 
  
5    6    7    8    9    10    11    12    13    14