تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

آخرین اخبار و آموزش ها

نرم افزارهای مورد نیاز برای کار با مدباس نمایندگی زیمنس

نرم افزارهای مورد نیاز برای کار با مدباس نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس برای پیکربندی و تنظیمات و برنامه نویسی کارت‌های مدباس که در S7-300 و S7-400 استفاده می‌شوند قبل از...

پروتکل‌های مدباس نمایندگی زیمنس قسمت 2

پروتکل‌های مدباس نمایندگی زیمنس قسمت 2

در نمایندگی زیمنس این پروتکل نیز برای اتصال و تبادل دیتا بین فقط دو تجهیز به صورت POINT TO POINT به کار می‌رود. انتقال دیتا در این حالت به...

پروتکل‌های مدباس نمایندگی زیمنس زیمنس قسمت 1

پروتکل‌های مدباس نمایندگی زیمنس زیمنس قسمت 1

در نمایندگی زیمنس پروتکل‌ها به دو دسته یک طرفه و دوطرفه تقسیم بندی می‌شود. تنها پروتکل یک طرفه در بین انواع پروتکل‌های...

مفاهیم پایه در ارتباط سریال در نمایندگی زیمنس

مفاهیم پایه در ارتباط سریال در نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس در ارتباط سریال بین اطلاعات فرستنده و گیرنده می‌توان همزمانی یا غیرهمزمانی وجود داشته باشد. از این رو نوع ارسال به...

کارت‌های مدباس نمایندگی زیمنس روی ET200S اتوماسیون زیمنس

کارت‌های مدباس نمایندگی زیمنس روی ET200S اتوماسیون زیمنس

یکی دیگر از ET های مهم نمایندگی زیمنس که در صنعت مورد استفاده زیادی دارد ET200S اتوماسیون زیمنس می‌باشد. از مهمترین مزیت‌های آن می‌توان به...

نمایندگی زیمنس: کارت‌های مدباس روی ET200M اتوماسیون زیمنس

نمایندگی زیمنس: کارت‌های مدباس روی ET200M اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس ET مخفف کلمه ELECTRONIC TERMINAL است و کاربرد آن به عنوان (REMOTE INPUT OUTPUT) RIO برای اتصال به...

کارت‌های مدباس S7-400 نمایندگی زیمنس

کارت‌های مدباس S7-400 نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس برای برقراری شبکه مدباس بین PLC های خانواده S7-400 با PLC های دیگر کارت‌های CP خاص که روی رک 400 نصب می‌شوند تغذیه این...

پروتکل‌های کارت CP341 اتوماسیون زیمنس

پروتکل‌های کارت CP341 اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس پروتکل‌های مختلفی را برای تبادل دیتا با مدباس ارائه نموده است. این پروتکل‌ها...

کارت‌های مدباس S7-300 در نمایندگی زیمنس

کارت‌های مدباس S7-300 در نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس این کارت از معروف ترین و پرکاربرد ترین کارت مدباس سریال خانواده S7-300 محسوب می‌شود.

سخت افزارهای زیمنس برای مدباس نمایندگی زیمنس

سخت افزارهای زیمنس برای مدباس نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس سخت افزارهایی که زیمنس برای مدباس نمایندگی زیمنس ارائه داده است متنوع و گسترده هستند برخی از این تجهیزات می‌توانند به عنوان MODBUS SLAVE کار کنند که در این میان می‌توان به درایوها کلیدها و رله‌های قدرت اشاره کرد.

 
  
5    6    7    8    9    10    11    12    13    14