تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

نمایندگی زیمنس 9ef0eb82-1d60-4315-a105-60c4fbd0975bنمایندگی زیمنس 067723ee-792b-40bf-aba1-28bd9272cc77نمایندگی زیمنس 5eff7689-2114-46c8-9a64-c9cebfd9f023نمایندگی زیمنس bfc4ab37-a631-4e6d-bd38-f1758adf54baنمایندگی زیمنس 7f498260-63ce-461e-a104-e2c34ab80111نمایندگی زیمنس 67be54ae-63c1-434e-ac1e-597907ecef81
محصولات اتوماسیون صنعتی زیمنس
آخرین اخبار و آموزش ها
نمایندگی زیمنس: برنامه نویسی FMS

نمایندگی زیمنس: برنامه نویسی FMS

در برنامه نویسی FMS برخلاف نوع‌های دیگر در قسمت Server نیاز به برنامه نویسی برای تبادل داده نیست و تنها باید Data Block را ایجاد کنید.

ارتباط بین PLC S7400 و PLC S7300 به کمک شبکه Profibus FMS

ارتباط بین PLC S7400 و PLC S7300 به کمک شبکه Profibus FMS

در این مقاله نمایندگی زیمنس می‌خواهیم یک CPU414 و یک CPU314 را به کمک کارت CP مناسب با رابط Profibus-FMS به یکدیگر ارتباط دهیم.

بارگذاری پیکربندی نرم افزار اتوماسیون صنعتی روی CPU ها

بارگذاری پیکربندی نرم افزار اتوماسیون صنعتی روی CPU ها

در این تمرین پروژه محور نمایندگی زیمنس به کمک دو کارت شبکه CPU342-5 و ارتباط آن با CPU313 شبکه Profibus از نوع FDL را ایجاد کرده و ورودی/خروجی دو PLC را به صورت ضربدری کنترل می‌کنیم.

نمایندگی زیمنس: ارتباط بین دو PLC به کمک رابط شبکه MPI

نمایندگی زیمنس: ارتباط بین دو PLC به کمک رابط شبکه MPI

نمایندگی زیمنس در این مقاله به کمک شبکه اختصاصی این شرکت، ایجاد ارتباط بین دو CPU به صورت دو طرفه را آموزش می‌دهد.