تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

محصولات اتوماسیون صنعتی زیمنس
آخرین اخبار و آموزش ها
تشابه FCوFB در اتوماسیون صنعتی زیمنس

تشابه FCوFB در اتوماسیون صنعتی زیمنس

در برنامه نویسی ساختار یافته می‌توان از FB یا FC استفاده نمود این دو بلاک از برخی جنبه‌ها مشابه و از برخی جنبه‌های دیگر متفاوت هستند.

انواع متغیر‌ها در STEP7 نمایندگی زیمنس

انواع متغیر‌ها در STEP7 نمایندگی زیمنس

انواع متغیر‌های موجود در STEP7 را می‌توان به طور کلی به دو گروه سراسری و محلی تقسیم نمود که در این مطلب در مورد آن ها توضیح داده شده.

نمایندگی زیمنس: برنامه نویسی ساختار یافته

نمایندگی زیمنس: برنامه نویسی ساختار یافته

به دلیل مشکلاتی که در برنامه نویسی خطی ذکر شد معمولا از برنامه نویسی ساختار یافته (تقسیم شده) استفاده می شود در این روش بخش‌های مختلف برنامه در...

برنامه نویسی خطی در اتوماسیون صنعتی زیمنس

برنامه نویسی خطی در اتوماسیون صنعتی زیمنس

زمانی که پروسه کوچک بوده و تعداد I/O ها کم باشد می‌توان از این روش استفاده نمود (اگر چه توصیه نمی‌شود) ولی اگر پروسه بزرگ بوده و تعداد I/O ها زیاد باشد یا...