تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

نمایندگی زیمنس 9ef0eb82-1d60-4315-a105-60c4fbd0975bنمایندگی زیمنس 067723ee-792b-40bf-aba1-28bd9272cc77نمایندگی زیمنس 5eff7689-2114-46c8-9a64-c9cebfd9f023نمایندگی زیمنس bfc4ab37-a631-4e6d-bd38-f1758adf54baنمایندگی زیمنس 7f498260-63ce-461e-a104-e2c34ab80111نمایندگی زیمنس 67be54ae-63c1-434e-ac1e-597907ecef81
محصولات اتوماسیون صنعتی زیمنس
آخرین اخبار و آموزش ها
آموزش برنامه نویس پروفی‌باس در S7-1200 زیمنس

آموزش برنامه نویس پروفی‌باس در S7-1200 زیمنس

در قسمت‌های قبلی از آموزش‌های نمایندگی زیمنس با پی ال سی s7-1200 زیمنس و ویژگی‌ها و شبکه آن نیز آشنا شدید و در این قسمت با نحوه برنامه نویسی پروفی‌باس برای این پی ال سی آشنا خواهید شد.

کارت شبکه S7-1200 CM 1242-5  در اتوماسیون صنعتی زیمنس

کارت شبکه S7-1200 CM 1242-5 در اتوماسیون صنعتی زیمنس

در این قسمت از آموزش‌های نمایندگی زیمنس با ماژول CM 1242-5 بر روی پی ال سی S7-1200 زیمنس آشنا شده و مشخصات آن را بررسی خواهیم کرد.

نمایندگی زیمنس: قابلیت‌های شبکه در پی ال سی S7-1200 زیمنس

نمایندگی زیمنس: قابلیت‌های شبکه در پی ال سی S7-1200 زیمنس

در این قسمت از آموزش‌های نمایندگی زیمنس با نحوه عملکرد شبکه در پی ال سی s7-1200 زیمنس و ویژگی‌های آن آشنا خواهید شد.

نمایندگی زیمنس: پیکربندی و برنامه نویسی Profibus در S7-1200

نمایندگی زیمنس: پیکربندی و برنامه نویسی Profibus در S7-1200

در این قسمت از آموزش‌های نمایندگی زیمنس با پی ال سی s7-1200 زیمنس که یکی از قوی‌ترین پی ال سی‌های موجود می‌باشد آشنا شده و آن را بررسی خواهیم کرد.