تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

نمایندگی زیمنس 9ef0eb82-1d60-4315-a105-60c4fbd0975bنمایندگی زیمنس 067723ee-792b-40bf-aba1-28bd9272cc77نمایندگی زیمنس 5eff7689-2114-46c8-9a64-c9cebfd9f023نمایندگی زیمنس bfc4ab37-a631-4e6d-bd38-f1758adf54baنمایندگی زیمنس 7f498260-63ce-461e-a104-e2c34ab80111نمایندگی زیمنس 67be54ae-63c1-434e-ac1e-597907ecef81
محصولات اتوماسیون صنعتی زیمنس
آخرین اخبار و آموزش ها
نمایندگی زیمنس: طراحی صفحه مانیتورینگ HMI برای نمایش خطا

نمایندگی زیمنس: طراحی صفحه مانیتورینگ HMI برای نمایش خطا

در ادامه مقاله قبلی نمایندگی زیمنس در این بخش به طراحی صفحه HMI می‌پردازیم تا بتوانیم خطاهای به دست آمده در پروژه اتوماسیون صنعتی را روی آن نمایش دهیم.

پروژه جامع نمایندگی زیمنس برای خطایابی و نمایش علت خطا روی HMI

پروژه جامع نمایندگی زیمنس برای خطایابی و نمایش علت خطا روی HMI

در این مقاله نمایندگی زیمنس ایران قصد دارد هرنوع خطایی که توسط یک PLC در هنگام اجرای برنامه رخ می‌دهد را به HMI ارسال کند

پیکربندی قطعات IWLAN

پیکربندی قطعات IWLAN

پس از به پایان رساندن پیکربندی تجهیزات Profinet IO و تعیین اسم برای تجهیزات که در مقاله قبلی نمایندگی زیمنس آموزش دیدید، باید پارامتر‌های IWLAN و ET200pro را تنظیم کنیم.

آموزش پیکربندی و خطایابی سیستم‌های Profinet I/O توسط نمایندگی زیمنس

آموزش پیکربندی و خطایابی سیستم‌های Profinet I/O توسط نمایندگی زیمنس

در این مقاله نمایندگی زیمنس به کمک رابط شبکه Profinet و Profibus تجهیزات Scalance x208 ET200S ، ET200 ecopn ، W78-IRR و ET200pro Iwlav را پیکربندی خواهیم کرد.