تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

برنامه نویسی در وضعیت ONLINE در نمایندگی زیمنس

برنامه نویسی در وضعیت ONLINE در نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس در مواقعی ممکن است نیاز باشد برنامه بلوک‌هایی را که به CPU اتوماسیون زیمنس انتقال داده شده بصورت ONLINE تغییر داد برای این منظور در پنجره آنلاین بر روی بلوکی که نیاز است دو کلیک کرده تا بلوک مربوطه با یکی از سه زبان برنامه نویسی STL-FBD-LAD باز گردد. سپس به صورت معمول آنچه در بخشه‌های قبل عنوان شد به اصلاح و تغییر برنامه بلوک پرداخته و در پایان تغییرات را ذخیره سازید. بایستی توجه نمود که در این وضعیت هر تغییر در برنامه کنترلر بلافاصله توسط CPU اجرا خواهد شد.


تست برنامه با (PROGRAM STATUS)
با استفاده از این تابع می‌توان برنامه داخل بلوک را تست نمود. برای نیل به این امر نیاز است که با CPU کنترلر ارتباطی ONLINE ایجاد نموده CPU نیز در یکی از مد‌های RUN یا RUN-P قرار داشته باش.
برای تستس برنامه مطابق مراحل زیر اقدام می‌گردد
پوشه BLOCKS را در وضعیت ONLINE باز نموده سپس بر روی هر یک از بلوکی که نیاز به تست برنامه آن می‌باشد کلیک کرده تا پنجره محیط برنامه نویسی آن به یکی از سه زبان برنامه نویسی باز شود.
در پنجره بلوک باز شده به منوی DEBUG را جهت فعال سازی نشانگر حالت سیگنال المانهای برنامه فعال سازید.