تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

دوطرفه بودن ارتباط در شبکه اتوماسیون صنعتی زیمنس

دوطرفه بودن ارتباط در شبکه اتوماسیون صنعتی زیمنس

در ارتباط سریال شبکه اتوماسیون صنعتی زیمنس از نظر همزمانی ارتباط دو روش وجود دارد. یکی ارتباط نیم دو طرفه و دیگری ارتباط تمام دو طرفه. در این مقاله نمایندگی زیمنس به تشریح این دو نوع ارتباط و توپولوژی های آن می پردازیم.

 

در ارتباط سریال شبکه اتوماسیون صنعتی زیمنس از نظر همزمانی ارتباط دو روش وجود دارد:


1‌- ارتباط نیم دوطرفه

در این ارتباط دو طرف از یک مسیر ارتباطی مشترک استفاده می‌کنند. بنابراین وقتی که طرف درحال ارسال است سمت مقابل نمی‌تواند همزمان پاسخ ارسال کند و باید منتظر بماند تا ارسال سمت مقابل انجام شود. سپس ارسال را شروع کند. سیستم‌های بی‌سیم تاکی واکی نمونه بارز این ارتباط هستند. شبکه‌های صنعتی که ازبستر فیزیکی RS485 استفاده می‌کنند دارای ارتباط نیم دو طرفه هستند.


2‌- ارتباط تمام دوطرفه

در این ارتباط مسیر دریافت و ارسال مجزا است بنابراین دو طرف همزمان می‌توانند به یکدیگر دیتا ارسال کنند سیستم‌های تلفن نمونه‌ای از این ارتباط هستند شبکه‌های صنعتی که از بستر فیزیکی RS422 استفاده می‌کنند دارای ارتباط تمام دو طرفه هستند.

 


توپولوژی‌های مختلف شبکه در اتوماسیون صنعتی

منظور از توپولوژی شبکه نحوه اتصال اجزای شبکه به یکدیگر است که به سه دسته اصلی BUS و STAR و RING تقسیم می‌شود. با ترکیب این روش‌ها می‌توان توپولوژی‌‌های دیگر نظیر Tree نیز ایجاد کرد.


توپولوژی BUS

این توپولوژی یکی از متداول‌ترین روش‌های اجرای شبکه است که اتصالات آن نیز به سادگی انجام می‌شود ولی مشکل اساسی آن این است که با قطع شدن کابل ممکن است بخشی از شبکه یا کل شبکه مختل شود.


توپولوژی STAR

در این روش همه وسایل از طریق یک ایستگاه مرکزی شبکه می شوند. مطمئن بودن این روش نسبت به باس بیشتر است. زیرا با قطع شدن هر کابل فقط یک وسیله از شبکه خارج می‌شود و سایر وسایل به کار خود ادامه می‌دهند. فقط در صورتی که ایستگاه مرکزی دچار مشکل شود کل شبکه مختل می‌شود.


توپولوژی Ring

در این روش ارتباط به صورت حلقوی است. اگر کابل در هر نقطه‌ای قطع شود هیچ وسیله‌ای از باس خارج نمی‌شود و ارتباط شبیه توپولوژی باس ادامه می‌یابد بنابراین قابلیت اطمینان آن بالا است.


توپولوژی Tree

این توپولوژی که شکل درختی دارد ترکیبی است از توپولوژی باس و ستاره و مزایای آن دو را با هم داراست.

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

 

پیشنهاد نمایندگی زیمنس ایران این است که مقالات مرتبط زیر در اتوماسیون صنعتی را هم مطالعه بفرمایید: