تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

شبکه‌ی PROFIBUS AP در اتوماسیون صنعتی زیمنس

شبکه‌ی PROFIBUS AP در اتوماسیون صنعتی زیمنس

در اتوماسیون صنعتی زیمنس شبکه‌ی PA امکان اتصال مستقیم به AS را ندارد و توسط واسط DP/PA این ارتباط فراهم می‌گردد.

 

شبکه‌ی PROFIBUS-AP در اتوماسیون صنعتی زیمنس

 

اگر از AS400 استفاده شود ساختار ارتباط به صورت فوق است ولی در AS400H و AS400FH اتصال توسط DP/PA LINK استفاده می‌گردد. این وسیله می‌تواند از یک طرف به دو شبکه‌ی DP متصل شده و از سمت دیگر با PA ارتباط بگیرد.

شبکه‌ی PA را می‌توان با توپولوژی‌های مختلف مانند شکل‌های زیر پیاده سازی کرد:

 

شبکه‌ی PROFIBUS-AP در اتوماسیون صنعتی زیمنس

 

شبکه‌ی PROFIBUS-AP در اتوماسیون صنعتی زیمنس

 

به شبکه‌ی PA می‌توان TRANSMITTER و ACTUATOR متصل نمود. شایان ذکر است که اگر PCS7 برای کار با PROFIBUS-PA استفاده می‌شود لازم است در هنگام نصب گزینه‌ی SIMATIC PDM نیز فعال شده باشد. 

شبکه‌ی PA را تحت شرایط خاص می‌توان در محیط‌های خطرناک که به EX موسوم است به کار برد. در این حالت تعداد وسیله و جریان و ولتاژ باس باید از قبل محاسبه شده باشد. شبکه‌ی DP را نیز می‌توان با ET200ISP در محیط EX به کاربرد.

شبکه‌ی ASI

ASI برای شبکه کردن ورودی و خروجی‌های DISCRETE مانند سوئیچ‌ها سنسور‌ها ، سولنوئید ولوها ، عملگر‌های باینری و امثال آن‌ها به کار می‌رود. این شبکه از طریق مبدل DP/ASI به As متصل می‌گردد.

وسایل این شبکه دارای اینترفیس خاص ASI هستند. در صورتی که لازم باشد سنسورها و عملگر‌هایی که دارای این اینترفیس نیستند به شبکه‌ی ASI متصل گردند می‌توان از I/O ماژول‌های خاص این شبکه استفاده نمود که نقش REMOTE I/O را دارند.