تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

شناخت SFC14 یا DPRD_DAT

شناخت SFC14 یا DPRD_DAT

نمایندگی زیمنس: این SFC قادر است ماکزیمم 4 بایت آدرس ورودی را که پشت سر هم باشند بخواند. آدرس ورودی می‌تواند از PII یا به صورت Peripheral باشد بنابراین اگر یک کارت دیجیتال ورودی با ماکزیمم 32 ورودی روی ET 200 نصب شده باشد این SFC می‌تواند به صورت یک جا همه کانال‌ها را بخواند. در عین حال قادر است ماکزیمم دو کانال کارت AI نصب شده روی ET 200 را هرچند آدرس آن به صورت Peripheral باشد بخواند. آدرس‌های Peripheral آدرس‌هایی هستند که خارج از ناحیه PII یا PIQ قرار می‌گیرند.


ورودی و خروجی‌های SFC14 عبارتند از:

  • ورودی LADDR: آدرس ورودی Slave که دیتا از آن خوانده می‌شود. این ورودی به فرمت هگز (W#16#...) وارد می‌شود و معمولا از HW Config مشخص می‌گردد. به عنوان مثال اگر آدرس کارت DI16*DC24V در HW Config از 15 شروع شده باشد به این ورودی عدد w#16#F را اختصاص می‌دهیم. برای کارت آنالوگ ورودی آدرس کانال مورد نظر را فرمت هگز در این پایه وارد می‌کنیم.
  • خروجی Record: آدرس محل ذخیره سازی دیتای خوانده شده به این خروجی داده می‌شود به عنوان مثال اگر دیتا مربوط به کارت 8 ورودی دیجیتال باشد می‌توان به این خروجی MB اختصاص داد تا دیتاها در یک بایت حافظه ذخیره شود ولی اگر دیتا مربوط به کارت 16 ورودی باشد MW به کار می‌رود می‌توان این خروجی را به DB نیز انتقال داد در هر صورت لازم است توجه شود که سایز حافظه به کار رفته در این خروجی متناسب با سایز دیتای خوانده شده باشد.
  • خروجی RET_VAL: این خروجی برای خطا یابی استفاده می‌شود و چون از جنس Word است آن را به یک متغیر 16 بیتی مانند MW اختصاص می‌دهیم. اگر دیتا بدون مشکل از وسیله خوانده و آدرس تعیین شده ذخیره شود این خروجی که صفر را بر می‌گرداند ولی به عنوان مثال اگر کابل پروفی‌باس قطع شود و CPU به وسیله دسترسی نداشته باشد کد هگز 80A0 را در این خروجی خواهیم داشت که با مراجعه به HELP می‌بینیم معرف Access error می‌باشد.

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

 

پیشنهاد نمایندگی زیمنس ایران این است که مقالات مرتبط زیر در اتوماسیون صنعتی را هم مطالعه بفرمایید: