تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

نمایندگی زیمنس: مدیریت فالت با برنامه نویسی در اتوماسیون صنعتی

نمایندگی زیمنس: مدیریت فالت با برنامه نویسی در اتوماسیون صنعتی

نمایندگی زیمنس ایران: عدم وجود OB86 در شرایط بروز فالت روی یک Slave منجر به توقف CPU می‌گردد شاید به نظر اگر OB86 به صورت خالی و بدون برنامه به CPU دانلود شود شرایط بهتر خواهد بود زیرا با وجود فالت CPU متوقف نمی‌شود ولی در برخی موارد این کار منجر به صدور فرمان غلط از کنترلر خواهد شد به عبارت دیگر فرض کنید چند Remote I/O وجود دارد که سیگنال‌های برخی از آن‌ها برای مانیتورینگ استفاده می‌شود و برخی دیگر دارای ورودی و خروجی‌هایی هستند که برای کنترل فرآیند به کار می‌روند اگر OB86 به صورت خالی دانلود شود هر کدام از Remote I/O های فوق دچار مشکل شوند CPU با وجود فالت به پردازش خود ادامه می‌دهد درحالی که اگر مانیتورینگ سیگنال‌ها از دست برود مشکل حادی رخ نمی‌دهد ولی اگر کنترل از دست برود کل یا بخشی از فرآیند دچار مشکل خواهد شد.


برای جلوگیری این مشکل بهترین روش آن است که با برنامه سازی شماره وسیله‌ای که دچار مشکل شده آشکار شود سپس در ادامه برنامه تصمیم گیری‌های لازم برای کنترل فرآیند اتخاذ شود. برای این منظور به یکی از دو روش زیر می‌توان عمل کرد:

 

  1. برنامه نویسی در OB86 و به دست آوردن شماره وسیله و وضعیت فالت (وقوع فالت یا برطرف شدن فالت)
  2. OB86 بدون برنامه است ولی از فانکشن‌های آشکار ساز فالت پروفی‌باس استفاده شده است.

 

برنامه نویسی OB86 در اتوماسیون صنعتی

قبل از هر چیز توجه شود که OB86 برای شبکه پروفی‌باس در دو حالت زیر توسط CPU صدا زده می‌شود:

 

  1. وقوع فالت روی Slave که به این حالت Fault Incoming گفته می‌شود.
  2. برطرف شدن فالت Slave که به این حالت Fault Outgoing گفته می‌شود.


پس توسط OB86 لازم است حداقل دو چیز مشخص شود یکی وقوع یا برطرف شدن فالت و دیگری شماره Slave که فالت گرفته است.

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

 

پیشنهاد نمایندگی زیمنس ایران این است که مقالات مرتبط زیر در اتوماسیون صنعتی را هم مطالعه بفرمایید: