تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

نمایندگی زیمنس: معرفی ساختار MULTIPLE SINGLE STATION

نمایندگی زیمنس: معرفی ساختار MULTIPLE SINGLE STATION

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با ساختار MULTIPLE SINGLE STATION آشنا خواهید شد و آن را به صورت اختصاصی در نمایندگی زیمنس بررسی خواهیم کرد.

 

در فرآیندهای نه چندان بزرگ معمولا نیاز به چند سیستم اپراتوری وجود دارد که می‌توانند اپراتور‌های جداگانه داشته باشند. در این موارد می‌توان طرح OS را به صورت چند کاربری پیاده‌سازی کرد. توجه شود که این طرح مفهوم CLINET/SERVER ندارد و OS ها به یکدیگر وابسته نیستند.
این ساختار برای تا حدود 1000 I/POINT مناسب است. در این طرح چند کامپیوتر OS وجود دارد که همگی روی PLANT BUS مستقیما با AS ها ارتباط دارند. به‌طور نرمال تعداد سیستم‌های OS حدود 3 سیستم است که تا 8 سیستم قابل افزایش می‌باشد. در این ساختار گرافیک OS و آلارم و آرشیو سازی در همه‌ی OS ها یکسان است و مستقل از یکدیگر انجام می‌شود.
همانطور که در شکل زیر دیده می‌شود می‌توان روی تمام کامپیوترها دو کارت شبکه پیش بینی کرد که هر کارت به سوئیچ مجزایی متصل است بدین طریق سیستم‌های OS و ES از طریق یک سوئیچ با AS ارتباط دارند. سوئیچ دوم ارتباط بین ES را با OS ها از طریق کارت دوم برقرار می‌کند. بنابراین این ارتباط مزاحمتی برای PLANT BUS متصل به AS ایجاد نخواهد کرد.