تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

نمایندگی زیمنس: استفاده از فانکشن‌های آشکار ساز فالت

نمایندگی زیمنس: استفاده از فانکشن‌های آشکار ساز فالت

این روش نمایندگی زیمنس کاربردی‌تر و کامل‌تر از روش اول است در روش اول برای همه وسایل متصل به باس نیاز به برنامه نویسی مشابه داریم. در این روش OB86 بدون برنامه به CPU دانلود شده و با استفاده از فانکشن‌های از قبل نوشته شده وضعیت باس اسکن می‌شود و تمام وسایل موجود که Bus Fault یا SF دارند توسط بیت‌های یک دیتا بلاک آشکار می‌شوند.

در این روش می‌توان از فانکشن FC125 که سازنده آن تهیه و ارائه کرده است استفاده کرد. این فانکشن با نام DP-Diag وجود دارد. برای استفاده از این فانکشن آن را همراه با DB125 کپی کرده و در پروژه خود وارد کنید.

 

 

  • برای Slave هایی که در دسترس CPU نیستند یک آرایه 128 عنصری از جنس بولین در نظر گرفته شده است. اگر به عنوان مثال وسیله 25 باس فالت بگیرد بیت Slave_not_present[25] یک خواهد شد.
  • برای Slave هایی که در دسترس هستند ولی فالت دارند یک آرایه 128 عنصری دیگر از جنس بولین در نظر گرفته شده است به عنوان مثال اگر وسیله 26 در دسترس باشد ولی فالت بگیرد بیت Slave_Error [26] یک خواهد شد.
  • تعداد Slaveهایی که مشکل دارند در آدرس Sum-Slaves-Diag به صورت عدد صحیح می‌نشیند.
  • Data_Field برای استفاده داخلی DP-Diag است.


با توجه به نکات فوق FC125 را در برنامه OB1 صدا می‌زنیم.

 

CHECK_ACTIV

با یک شدن این ورودی وضعیت Slave ها روی باس چک شده و دیتا‌ها در دیتا بلاک آپدیت می‌گردد. برای ورودی این پایه به دو روش می‌توان عمل کرد:

 

  1. روش اول - ایجاد ورودی همیشه یک در OB1: می‌توان در OB1 برنامه زیر را در Network2  نوشت. در این صورت ورودی CHECK_ACTIVE همواره یک است و مفهومش این است که در هر سیکل اسکن وضعیت Slaveها آپدیت می‌شود.
  2. روش دوم - ایجاد سیگنال یک فقط در شرایط وقوع فالت یا رفع فالت: در این روش فقط در صورت بروز مشکل یا برطرف شدن مشکل Slaveها دیتا بلاک آپدیت می‌شود بنابراین بار کمتری برای CPU نسبت به حالت قبل دارد.

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

 

پیشنهاد نمایندگی زیمنس ایران این است که مقالات مرتبط زیر در اتوماسیون صنعتی را هم مطالعه بفرمایید: