تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

نمایندگی زیمنس: ایجاد بخش‌های مختلف GRAPH

نمایندگی زیمنس: ایجاد بخش‌های مختلف GRAPH

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحه ایجاد بخش های مختلف GRAPH و بخش های اصلی آن آشنا خواهید شد.

در هر STEP حداقل بخش‌های اصلی به شرح زیر وجود دارد:
STEP + TRANSITION: برای ایجاد STEP + TRANSITION می‌توان به روش زیر عمل نمود برای انجام این کار می‌توان در محیط GRAPH روی خط افقی T1 کلیک راست نموده و از کادر باز شده گزینه STEP + TRANSITION را انتخاب کرد.
JUMP: در پایان یک TRANSITION با استفاده از دستور JUMP می‌توان به STEP دلخواه پرش نمود. برای ایجاد JUMP کافیست روی خط افقی T1 کلیک راست نموده و از کادر باز شده گزینه JUMP را انتخاب نمود.
BRANCH STOP: در صورت استفاده از BRANCH STOP در بخشی از برنامه و فعال شدن آن اجرای متوالی برنامه قطع می‌شود. برای ایجاد BRANCH STOP کافیست روی خط افقی TI کلیک راست نموده و از کادر باز شده گزینه BRANCH STOP را انتخاب نمود.
ACTION ACTION: عملیات یا دستوراتی هستند که در زمان فعال بودن یک STEP اجرا می‌شوند. برای ایجاد یک ACTION می‌توان روی گزینه STEP مورد نظر کلیک راست نموده و با انتخاب گزینه INSERT NEW ELEMENT گزینه ACTION را انتخاب نمود.
برخی از دستورات ساده و در عین حال مهم در بخش ACTION عبارتند از :
N: تازمانی که STEP فعال است مقدار متغیر را یک می‌کند.
S: مقدار متغیر یک شده و در صورت خروج از STEP مقدار متغیر یک باقی می‌ماند.
R: مقدار متغیر را صفر می‌کند.