تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

نمایندگی زیمنس: دستورات زبانی پروژه‌های WINCC و PLC

نمایندگی زیمنس: دستورات زبانی پروژه‌های WINCC و PLC

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با دستورات زبانی پروژه های نرم افزار WINCC زیمنس آشنا خواهید شد.

نکته:‌در بین دستورات زبان LAD که در بخش CONDITION قابل استفاده هستند دستور مقایسه‌گر دارای اهمیت فراوانی می‌باشد زیرا این مقایسه‌گر می‌تواند عمل مقایسه بین دیتا تایپ‌های INTEGER و DOUBLE INTEGER و REAL را انجام داده و علاوه بر آن عمل مقایسه زمان را نیز انجام دهد. عمل مقایسه زمان معمولا بین زمان فعال بودن یک STEP و یک زمان دلخواه صورت می‌پذیرد.
برای تنظیم مقایسه گر در یکی از حالت‌های INTEGER و DOUBLE INTEGER و REAL کافیست تا علامت مخصوص دستور (بزرگتر و کوچکتر و مساوی و . . . ) و یکی از حروف I,D یا R را در.ن مقایسه گر تایپ نمود. برای استفاده از مقایسه‌گر در حالت زمانی نیاز به استفاده از حروف نمی‌باشد.


ALTERNATIVE BRANCH

در بسیاری از موارد در برنامه نیاز است با توجه به شرایط مختلف از بین چند مسیر یک مسیر انتخاب شود. در این موارد می‌توان از ALTERNATIVE BRANCH استفاده نموده و دو یا چند مسیر مختلف در برنامه ایجاد نمود. برای هر کدام از مسیر‌ها می‌توان شرط جداگانه‌ای در نظر گرفت زمانی که شرط یک مسیر برآورده شد برنامه از آن مسیر ادامه پیدا نموده و سایر مسیر‌ها اجرا نمی‌شوند. این روش برای پیاده سازی بخش‌های شرطی برنامه مفید می‌باشد.
 برای ایجاد ALTERNATIVE BRANCH می‌توان روی STEP مورد نظر کلیک راست نموده و مطابق گزینه ALTERNATIVE BRANCH را انتخاب نموده یا از کلید‌ها ترکیبی SHIFT + F8 استفاده نمود