تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

نمایندگی زیمنس: سرویس‌های ارتباطی لایه‌های OSI

نمایندگی زیمنس: سرویس‌های ارتباطی لایه‌های OSI

در نمایندگی زیمنس وظیفه لایه‌های OSI برقراری سرویس‌های ارتباطی است در برخی از پروتکل‌های شبکه لایه 2 مسئول برقراری سرویس‌های ارتباطی است. این سرویس‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند:


1‌- سرویس SDA

SDA مخفف Send Data With Acknowledge است. در این روش فرستنده پس از ارسال فریم منتظر می‌ماند تا تاییدیه از سمت گیرنده برسد. بنابراین اگر مشکلی در ارتباط وجود داشت Acknowledge دریافت نمی‌شود و فرستنده تشخیص می‌دهد که خطایی اتفاق افتاده است. این سرویس قابل اطمینان است.


2‌- سرویس SDN

SDN مخفف Send Data With No acknowledge است. در این روش هیچ تاییده ای از سمت گیرنده به فرستنده ارسال نمی‌شود. بنابراین اگر مشکلی در ارتباط وجود داشت در سمت فرستنده قابل تشخیص نیست. این سرویس قابل اطمینان نیست.


3‌- سرویس SRD

SRD مخفف Send AND Request Data است. در این روش از گیرنده درخواست دیتا می‌کند و گیرنده درخواست فرستنده را اجرا کرده و پاسخ خود را به صورت یک فریم می‌فرستد. بنابراین اگرچه دارای Acknowledge مستقل نیست ولی عدم دریافت پاسخ از دیدگاه فرستنده به عنوان خطای ارتباطی آشکار می‌شود. این سرویس قابل اطمینان است.


انواع ارتباطات

در ارتباطات سریال سه روش ارتباطی تعریف می‌شود:


1‌- ارتباط Unicast

در این روش فرستنده فقط به یک گیرنده خاص دیتا ارسال می‌کند با وجود اینکه روی باس ممکن است چندین وسیله موجود باشد. این ارتباط دارای اطمینان است زیرا از سرویس SDA و SRD استفاده می شود.


2‌- ارتباط Broadcast

در این روش فرستنده به همه وسایل متصل به باس دیتای خود را ارسال می‌کند. این ارتباط مطمئن نیست زیرا از سرویس SDN استفاده می‌کند.


3‌- ارتباط Multicast

در این روش فرستنده به تعدادی از وسایل متصل به باس دیتای خود را ارسال می‌کند بنابراین گیرنده‌ا بیش از یک وسیله هستند ولی همه وسایل متصل به باس نیستند. این ارتباط نیز مطمئن نیست چون از سرویس SDN استفاده می‌کند.

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

 

پیشنهاد نمایندگی زیمنس ایران این است که مقالات مرتبط زیر در اتوماسیون صنعتی را هم مطالعه بفرمایید: