تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

نمایندگی زیمنس: شبکه PLANT BUS

نمایندگی زیمنس: شبکه PLANT BUS

این ساختار در عین حال که از سرعت پایین برخوردار است به دلیل مشکلات COLLISION نمی‌تواند REAL TIME باشد و به دلیل استفاده از هاب در صورتی که تعداد وسایل زیاد باشد یا حجم دیتا‌ها زیاد باشد شبکه کند شده و رفتار نامطمئنی خواهد داشت.

برای رفع نقیصه‌های فوق از شبکه‌ی FAST ETHERNET استفاده می‌شود که با سرعت 100 Mbps کار می‌کند و به دلیل استفاده از سوئیچ‌های خاص REAL TIME خواهد بود. آنچه که امروزه برای PLANT BUS در PCS7 مرسوم است شبکه‌ی اترنت 100 Mbps است.

با این وجود می‌توان از شبکه‌ی 1000 Mbps که به Gigabit موسوم است نیز در این سطح استفاده نمود.

اترنت FAST و Gigabit را می‌توان با کابل مسی یا فیبر نوری یا حتی به صورت WIRELESS پیاده سازی کرد برخی ویژگی‌ها در جدول زیر آمده است.

نمایندگی زیمنسایران: شبکه PLANT-BUS

 

این شبکه را توسط سوئیچ‌های مختلف می‌توان پیاده سازی کرد و به دلیل حساسیت و اهمیت این باس توصیه می‌شود که از سوئیچ‌های صنعتی بجای سوئیچ‌های معمولی استفاده شود. نمایندگی زیمنس نیز برای این منظور سوئیچ‌های متنوعی را ارائه نموده است.