تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

نمایندگی زیمنس: مشخصات کامپیوتر OS در اتوماسیون صنعتی

نمایندگی زیمنس: مشخصات کامپیوتر OS در اتوماسیون صنعتی

سخت افزار پیشنهادی نمایندگی زیمنس ایران برای سیستم‌های OS در جدول بالا آمده است با توجه به ارتقاء مداوم نسخه نرم‌افزار که نیازمند سخت افزار با امکانات بهتر است توصیه می‌شود که مشخصات بالا به عنوان حداقل تنظیم شود.

همانطور که در جدول فوق مشاهده می‌شود برای اتصال SERVER به شبکه‌ی PLANT BUS کارت شبکه اترنت از نوع CP1613 پیشنهاد می‌شود با این کارت شبکه امکان مانیتورینگ سیستم‌های REDUNDANT به سهولت فراهم می‌شود. با این وجود برای سیستم‌های NON REDUNDANT امکان استفاده از کارت‌های معمولی و غیر صنعتی شبکه نیز وجود دارد. در اتوماسیون زیمنس کامپیوتری که به عنوان SEVER استفاده می‌شود نیاز به دو کارت شبکه دارد یکی برای ارتباط با AS و دیگری برای ارتباط با OS CLIENT.

کارت شبکه نمایندگی زیمنس