تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

نمایندگی زیمنس: معرفی PLC های سری S7-1500 نوع Redundant

نمایندگی زیمنس: معرفی PLC های سری S7-1500 نوع Redundant

در این مقاله نمایندگی زیمنس به بررسی  PLC های سری S7-1500 نوع Redundant می پردازیم.

این  PLC ها می تواند برای پروسه های حساس صنعتی که توقف PLC حتی برای زمان کوتاهی می تواند خسارت زیاد به بار آورد، مورد استفاده قرار گیرند که در این حالت، در کنار PLC اصلی و کنترل کننده ی پروسه، یک PLC رزرو در نظر گرفته می شوند و رفتار کنترلر اول را مانیتور می نمایند. به محض بروز خطا در کنترلر اول، PLC رزرو به صورت اتوماتیک و سریع وظیفه ی پردازش سیستم را برعهده می گیرد. این دو PLC به طور مداوم باید با هم سنکرون شوند.

S7-300 دارد که به افزونگی نرم افزاری موسوم است افزونگی آن شبیه S7-400H است که به افزونگی سخت افزاری شناخته می شود.

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

پیشنهاد نمایندگی زیمنس ایران این است که مقالات مرتبط زیر در اتوماسیون صنعتی را هم مطالعه بفرمایید: