تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

نمایندگی زیمنس: معرفی PLC های سری S7-1500 نوع SIPLUS

نمایندگی زیمنس: معرفی PLC های سری S7-1500 نوع SIPLUS

در این مقاله نمایندگی زیمنس به بررسی PLC های سری S7-1500 نوع SIPLUS می‌پردازیم. همچنین این مدل را با مدل معمولی و PLC S7-300 مقایسه خواهیم کرد.

 

PLC هایی که به SIPLUS معروف هستند برای کار در رنج دمایی پایین تر و بالاتر از نوع استاندارد (-40C… +70C) ونیز مقاوم به خوردگی و سایر شرایط محیطی مانند رطوبت و گرد و غبار طراحی شده اند. جدول زیر شرایط محیطی PLC های استاندارد و SIPLUS را باهم مقایسه کرده است.

 

SIPLUS extreme SIMATIC Ambient conditions

-40/-25 °C  to +60/+70 °C 

°C to 60 °C Climatic

100% condensation and icing allowed

from 10 to 95%

 with out condensation

Relative humidity

EN60721-3-3 3C4 and ISA S71.04 G1,G2, G3, GX

continuous load limit

SO2      4.8 ppm     14.8 ppm

H2S      9.9 ppm      49.7 ppm

CL         0.2 ppm      1.0 ppm

HCL      0.66 ppm     3.3 ppm

HF        0.12 ppm     2.4 ppm

NH3     49 ppm        247 ppm

O3        0.1 ppm       1.0 ppm

NO     5.2 ppm       10.4 ppm

ISA S71.04 G3

  SO2      0.5 ppm

  H2S      0.1 ppm

Chemically active substances
Salt mist test (EN 60068-2-52), severity level 3 Not allowed Salt mist

EN60721-3-3 3S4

4.0 mg/m3

40 mg/m3   sand included

EN60721-3-3 3S2

0.5 mg/m3 

1.5 mg/m3  without sand

 

Mechanically active substances

* dust (suspended solids)

* dust (deposition)

EN60721-3-3 3B2

Growth of mold, sponge, except fauna

Not tasted Biologically active substances


 

جدول زیر انواع PLC های سری S7-1500 را به همراه ویژگی آنها نشان می دهد.

 

مدل قطر صفحه نمایش حافظه داخلی Code حافظه داخلی Data سرعت اجرای هر بیت دستور پورت پروفی نت پورت پروفی باس
SIPLUS CPU 1511-1 PN 3.45 cm 150 KB 1 MB 40 ns 2

0

SIPLUS CPU 1513-1 PN 3.45 cm  300 KB 1.5 MB 40 ns 2 0
SIPLUS CPU 1516-3 PN/DP 6.1 cm 1 MB 5 MB 10 ns 3 1
SIPLUS CPU 1518-4 PN/DP 6.1 cm 3 MB 10 MB 1 ns 4 1

 

مقایسه ی PLC S7-1500 با PLC S7-300

برای شناخت توانایی PLC های کامپکت خانواده ی S7-300 مقایسه کنید. به عنوان مثال در CPU312C سرعت اجرای هر بیت دستور برابر با 200 ns می باشد. PLC های استاندارد در خانواده ی S7-1500 سرعت پردازش تا 1 ns دارند، کافیست این عدد را با عدد 4 ns که مربوط به قوی ترین PLC از خانواده ی S7-300 یعنی CPU319-3PN/DP  است، مقایسه کنید تا توانایی PLC های S7-1500 روشن شود.

در تمام انواع PLC های استاندارد و کامپکت خانواده ی S7-1500 ناحیه ی حافظه ی ورودی ها 32Kbyte و ناحیه ی حافظه ی خروجی ها نیز 32KByte است این در حالیست که در PLC های ضعیف خانواده ی S7-300 این حافظه ها 1 Kbyte و برای PLC های قوی تر مانند CPU319-3PN/DP این حافظه 8Kbyte می باشد که نسبت به PLC های S7-1500 یک چهارم است.

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

پیشنهاد نمایندگی زیمنس ایران این است که مقالات مرتبط زیر در اتوماسیون صنعتی را هم مطالعه بفرمایید: