تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

نمایندگی زیمنس: نقطه شروع عیب‌یابی در ارتباط Master-Master

نمایندگی زیمنس: نقطه شروع عیب‌یابی در ارتباط Master-Master

در ارتباط Master-Master اگر مشکلی در ارتباط به وجود آید هیچ فالتی در دو طرف ظاهر نمی‌شود. نمایندگی زیمنس در ایران در این مقاله به نقطه شروع عیب یابی در این حالت می پردازد.

 

در این شرایط نقطه شروع عیب‌یابی از بیت‌های مربوط به خطا در فانکشن‌های برنامه نویسی مانند AG_SEND و PUR,AG و GET می‌باشد. در این فانکشن‌ها:

 1. ابتدا بیت خروجی Error را بررسی کنید اگر یک بود نشانگر خطاست.
 2. اگر Error یک بود کد ظاهر شده در خروجی Status را بررسی و توسط Help برنامه مفهوم آن را پیدا کنید.
 3. در Netpro وضعیت اتصال را بررسی کنید.
 4. در برنامه NCM S7 Diagnostic کارت وضعیت Nodeها و مد کاری آن‌ها را چک کنید.

 

نمایندگی زیمنس: 6  تاثیر وقفه‌ها در شرایط بروز فالت

در ارتباط با Master-Slave وقفه‌های زیر مهم هستند:

 

وقفه OB82

وقتی Slave از دسترس Master خارج شود:

 • اگر OB86 در CPU مستر موجود نباشد دچار STOP می‌شود و چراغ Bus Fault چشمک زن می‌گردد.
 • اگر OB86 در CPU مستر موجود باشد دچار STOP نمی‌شود و در مد RUN باقی می‌ماند در این حالت نیز چراغ Bus Fault روی Cpu چشمک زن می‌گردد.

 

وقفه OB82

اگر روی Slave برای ماژول‌ها یا ماژول خاصی گزینه Diagnostic Interrupt فعال شده باشد و در حین کار این ماژول با مشکل مواجه شود:

 • اگر OB82 در CPU مستر موجود نباشد دچار STOP می‌شود ولی فقط چراغ SF یا EXTF روشن می‌شود و چراغ Bus Fault خاموش است.
 • اگر OB82 در CPU مستر موجود باشد دچار STOP نمی‌شود و در مد RUN باقی می‌ماند در این حالت فقط چراغ SF یا EXTF روی CPU روشن می‌گردد.

 

وقفه OB83

این وقفه فقط در CPU‌های S7-400 و CPU 318-2 کاربرد دارد. اگر در حین کار یک ماژول روی Remote I/O های متصل به این CPU ها اضافه شود یا ماژولی از آن برداشته شود:

 • اگر OB83 موجود نباشد CPU متوقف می‌گردد.
 • اگر OB83 موجود باشد CPU در مد RUN باقی می‌ماند. به این قابلیت Hot Swapping گفته می شود در شرایط فوق بسته به تنظیماتی که در سخت‌افزار Slave انجام شده ممکن است یکی از دو حالت زیر پیش بیاید:
 1. Slave به طور کامل از دسترس خارج شود و Master حتی نتواند با ماژول‌های باقیمانده کار کند در این شرایط چراغ Bus Fault چشمک زن می‌شود.
 2. Slave در دسترس باشد و Master بتواند با سایر ماژول‌های موجود کار کند در این شرایط فقط چراغ SF یا EXTF روشن است و Bus Fault خاموش است.

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

 

پیشنهاد نمایندگی زیمنس ایران این است که مقالات مرتبط زیر در اتوماسیون صنعتی را هم مطالعه بفرمایید: