تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

نمایندگی زیمنس: نکات نصب PROFIBUS-PA

نمایندگی زیمنس: نکات نصب PROFIBUS-PA

همانطور که در مقالات قبلی نمایندگی زیمنس در ایران ذکر شد، شبکه‌ی PROFIBUS در تجهیزات اتوماسیون صنعتی را فقط از طریق واسط یا کوپلر DP/PA می‌توان به AS متصل نمود و هیچ کارت شبکه‌ای که بتواند در کنار AS نصب شود و خروجی PA ارائه کند وجود ندارد. کوپلر و لینک دارای اجزای مختلفی است که با استفاده از آن‌ها توپولوژی‌های متنوعی قابل پیاده سازی است. از دیدگاه کلی شبکه PA به یکی از دو صورت زیر می‌تواند طراحی و نصب شود:

 

1- به صورت معمولی و بدون افزونگی:

در این حالت فقط کوپلر DP/PA مورد نیاز است. این کوپلر به نام FDC خوانده می‌شود.

2- به صورت افزونه:

در این حالت نیاز به دو کوپلر FDC وجود دارد ولی برای ایجاد افزونگی تجهیزات دیگری نیز مورد نیاز است. در اتصال رینگ نیاز به AFD و در اتصال کوپلر افزونه نیاز به AFS وجود دارد.

نمایندگی زیمنس: نکات نصب PROFIBUS-PA - شکل اول

نماینده زیمنس ایران مشاور شما در انتخاب بهینه تجهیزات اتوماسیون صنعتی زیمنس

 

نمایندگی زیمنس: نکات نصب PROFIBUS-PA - شکل دوم

علاوه بر کارت FDC نیاز به کارت IM153-2 نیز وجود دارد که شبکه‌ی DP به کارت IM153-2 متصل می‌گردد. مجموعه کارت‌های IM153-2 و FDC157 با عنوان DP/PA LINK خوانده می‌شود ولی به کارت FDC صرفا عنوان DP/PA COUPLER اطلاق می‌گردد.

DP/PA LINK را می‌توان برای کاربرد‌های غیر افزونه نیز به کار برد. در این حالت کارت IM153 نیز نصب می‌گردد. شکل ابتدایی این مقاله آموزشی زیمنس یک DP/PA لینک را نشان می‌دهد که به یک AS معمولی متصل است. اجزا روی ریل نصب می‌شوند. ابتدا کارت IM153 نصب می‌گردد این کارت به شبکه DP متصل می‌گردد.