تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

نمایندگی زیمنس: پروژه‌های SCL و برنامه نویسی PLC های زیمنس

نمایندگی زیمنس: پروژه‌های SCL و برنامه نویسی PLC های زیمنس

یکی از زبان‌های برنامه نویسی ارائه شده در نرم افزار STEP7 نمایندگی زیمنس رزبان SCL می‌باشد. با استفاده از این زبان می‌توان با استفاده از SOURCE FILE انواع بلاک‌های مختلف را ایجاد و برنامه نویسی نمود در حقیقت SOURCE FILE فایل منبع یک بلاک محسوب می‌شود که پس از COMPILE می‌تواند به یک بلاک تبدیل شود.
 زبان SCL در پیاده سازی روابط محاسباتی و شرطی دارای قدرت خاصی بوده و با استفاده از آن می‌‌توان این نوع برنامه را به سادگی پیاده سازی نمود.
 به بررسی چند پروژه به زبان SCL در آینده خواهیم پرداخت. از آنجایی که پروژه‌های بیان شده عمدتا بخشی از پروژه‌‌های دیگر می‌باشندوبه صورت مستقل پیاده سازی و اجرا نمی‌شوند لذا مراحل کار صرفا در نرم افزار STEP7 انجام شده و مراحل WINCC بیان نمی‌شود.
 در رابطه با استفاده از زبان SCL توجه به نکات زیر ضروری است:

  • برنامه نویسی GRAPH در بخشی از نرم افزار STEP7 به نام S7 SCL EDITOR صورت می‌پذیرد.
  • در زمان نصب نرم ‌افزار STEP7 در صورتی که گزینه مربوط S7-SCL فعال باشد نرم افزار به طور اتوماتیک نصب می‌شود. در غیر اینصورت باید آن را به طور جداگانه نصب نمود.
  • در نرم‌افزار STEP7 می‌توان دو نوع SOURCE FILE ایجاد نمود: (الف) STL SOURCE FILE و (ب) SCL SOURCE FILE .