تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

نمایندگی زیمنس: پیکربندی PLC S7-1500 در TIA Portal

نمایندگی زیمنس: پیکربندی PLC S7-1500 در TIA Portal

در این مقاله نمایندگی زیمنس به بررسی پیکربندی PLC S7-1500 در TIA Portal میپردازیم.

PLC های S7-1500 به جزء دو نوع PLC 1511C-1 PN و PLC 1512C-1 PN که کامپکت هستند، بقیه همگی ماژولار بوده و به سه دسته ی Standard و Fail Safe و Technology تقسیم شده ودر کاتالوگ موجود هستند.

در صورتی که پوشه مربوط به یک PLC باز شود و PLC مورد نظر انتخاب شود اطلاعات فنی آن در پنجره ی Information نمایش داده می شود.

 

در صورتی که PLC قبلا روی رک قرار داده شده باشد می توان مطابق توضیحاتی که برای S7-1200 داده شد PLC را با PLC دیگری تعویض نمود. مشابه آنچه در بحث S7-1200 ذکر شد در اینجا نیز اگر هنوز PLC مورد استفاده در پروژه مشخص نشده باشد و بخواهیم برنامه نویسی را شروع کنیم می توانیم از کاتالوگ و از پوشه PLC، گزینه Unspecified PLC را انتخاب کنیم. توسط این گزینه پارامترهایی را که در بین PLC های S7-1500 مشترک هستند را نیز می توان تنظیم کرد.

 

پس از مشخص شدن PLC می توان Unspecified PLC را به دو روش با PLC اصلی جایگزین کرد.

  1. به صورت Offline و با استفاده از CPU های موجود در کاتالوگ
  2. به صورت Online و با استفاده از گزینه ی detect

 

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

پیشنهاد نمایندگی زیمنس ایران این است که مقالات مرتبط زیر در اتوماسیون صنعتی را هم مطالعه بفرمایید: