تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

نکات اتصال به زمین در هنگام نصب تجهیزات اتوماسیون صنعتی زیمنس

نکات اتصال به زمین در هنگام نصب تجهیزات اتوماسیون صنعتی زیمنس

جدید ترین نکات آموزشی در زمینه اتوماسیون صنعتی و فشار ضعیف، فقط در نمایندگی زیمنس

 

سیستم زمین PE: این سیستم برای زمین کردن بدنه‌های تابلوها و ماشین آلات برای حفاظت اتصال کوتاه به کار می‌رود.


سیستم زمین CE: این سیستم به عنوان زمین ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی به کار می‌رود و میله‌ی ارت داخل پانل اتوماسیون به این زمین متصل است. در بسیازی از کاربرد‌ها این دو سیستم زمین از یکدیگر جدا بوده و چاه ارت مجزایی دارند. بدنه‌ی پانل به PE و تجیهزات داخل پانل مانند نقطه‌ی رفرنس ولتاز کنترل به CE متصل می‌گردند. بدیهی است در این حالت ارت بار داخل پانل RACK کنترلر باید از بدنه‌ی پانل ایزوله‌باشد. در صورتی که این دو ارت در داخل پانل به هم متصل شوند و تجهیزات حفاظتی نیز موجود نباشد و در سمت PE اتصال کوتاه یا انجام جوشکاری منجر به افزایش ولتاژ سطح PE شود ممکن است تجهیزات حساس الکترونیکی آسیب ببینند.

 

با توجه به موارد فوق نکات مربوط به زمین کردن را یادآور می‌شویم:

ماژول‌های AS از طریق RACK با زمین اتصال می‌یابند.
در قسمت پایین وسمت چپ رک محل اتصال به زمین است. جامپر دربالای آن به صورت یک اتصال فلزی وجود دارد که پایه‌ی M را به زمین وصل کرده است در برخی کاربرد‌ها مانند نیروگاه‌ها که نیاز به آشکار سازی خطای اتصال به زمین است یا امکان عبور جزیان‌های زیاد وجود دارد می‌توان نقطه M را از زمین جدا کرد در این حالت حفاظت توسط یک مدار RC انجام می‌شود.


در ET200M و سایر وسایل شبکه‌ی پروفی باس نیز موضوع فوق وجود دارد.
اگر زمین PE از زمین CE مجزا باشد و رک و ارت بار داخل پانل از بدنه ایزوله باشند روش اول یعنی اتصال M به زمین توصیه می‌شود در این حالت می‌توان برای جلوگیری از تخلیه ولتاژ‌های گذرای ناشی از صاعقه و امثال آن از تجهیزات حفاظت اضافه ولتاژ در ورودی پانل بین ارت CE بیرونی و ارت بار داخل پنل استفاده نمود.
در اتصال ET200 نیز نکته‌ی فوق حائز اهمیت است یعنی ریل از بدنه‌ی ایزوله و به زمین CE متصل باشد بهتر است.