تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

نکات نصب ET200M با قابلیت REDUNDANCY در نمایندگی زیمنس

نکات نصب ET200M با قابلیت REDUNDANCY در نمایندگی زیمنس

این نوع در AS414H و AS414FH به کار می‌رود. نکات نصب آن با نوع قبلی یکی است ولی دارای دو کارت IM153-2 می‌باشد. که هرکدام با کابل پروفی‌باس مجزا به یک CPU متصل می‌شوند. این ET الزاما نیاز به باس اکتیو دارد تا بتوان در حین کار کارت‌های آن را جابه‌جا نمود. باس اکتیو در اینجا با حالت قبل یک تفاوت دارد و آن هم در اولین قسمت است که زیر دو IM153-2 قرار می‌گیرد. این باس IM-IM خوانده می‌شود.

 

نکات نصب ET200S زیمنس

 

این ET دارای ریل کوچکی است که روی آن ترمینال‌ها که به TM موسوم هستند نصب می‌شوند ابتدا کارت IM151 و سپس ترمینال‌ها قرار می‌گیرند. پس از نصب TM ها در انتها باید BUS STOP قرار گیرد تا باس بسته شود.

سپس کارت‌ها روی ترمینال‌ها قرار می‌گیرند. اولین ترمینال مربوط به کارت PM است که تغذیه 24ولت باید به آن متصل شود P, تغذیه را به کارت‌های I/O بعد از خود منتقل کرده و این کارت‌ها نیاز به سیم کشی تغذیه ندارند. پس از PM کارت‌های I/O که به کارت‌های EM موسوم هستند نصب می‌شوند توجه شود که ترمینال PM با ترمینال سایر کارت‌ها متفاوت هست و روی آن TM-P نوشته شده ولی برای سایر کارت‌ها نوع ترمینال TM-E نام دارد. می‌توان روی باس در چندجا بین کارت‌ها ماژول PM قرار داد این کار وقتی ضرورت پیدا می‌کند که با نوع قبلی متفاوت باشد باز استفاده از جند PM ضروری است.

اگر نیاز به کارت استارتر موتور باشد باید ترمینال‌های خاص آن را قرار داد. در این حالت PM خاصی نیز لازم است. پس از اتمام نصب کارت‌ها سیم کشی به ترمینال‌ها انجام می‌شود و در نهایت پس از تکمیل کار لازم است آدرس DIP SWITCH تنظیم گردد.