تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

پیاده سازی سخت افزاری در نمایندگی زیمنس

پیاده سازی سخت افزاری در نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس برای پیاده سازی ماژول‌ها PLC اتوماسیون زیمنس به روی ریل مطابق دستور العمل های زیر اقدام می‌گردد.
DIN ریل  را بر روی تابلو نصب کرده.
اتصالات گذرگاهی (BUS CONNECTOR) را به ماژول‌ها متصل نموده.
ماژول‌ها را در ریل قرار داده و آنها را به سمت پائین فشار داده تا در جای خود محکم قرار گیرند.
ماژول‌ها را در محل قرار گرفته پیچ نموده
اتصالات گذرگاهی (BUS CONNECTOR) را به ماژول‌ها متصل نموده.
سطح ولتاژ برق (230/120 V AC) ورودی را برای منبع تغذیه تنظیم کرده
رابط اتصال بین ترمینال خروجی منبع تغذیه با ترمینال تغذیه CPU نمایندگی زیمنس را متصل کرده.
کابل ارتباطی بین PG و PLC را جهت  ایجاد ارتباط ONLINE  متصل نموده تا بتوان برنامه کنترلی را به همراه پیکر بندی سخت افزاری انجام شده در پروژه STEP7 به داخل کنترلر بار گذاری نمود و همچنین امکان آپلود کردن اطلاعات از کنترلر به PG نیز میسر گردد.