تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

پیکر بندی سخت افزاری(HARDWARE CONFIGURATION) در نمایندگی زیمنس

پیکر بندی سخت افزاری(HARDWARE CONFIGURATION) در نمایندگی زیمنس

در این بخش به معرفی نحوه پیکربندی سخت افزاری یک پروژه در S7 نمایندگی زیمنس پرداخته می‌شود. منظور از پیکر بندی سخت افزاری معرفی و سازماندهی منظم کلیه اجزای سخت افزاری است که در یک یا چند ایستگاه (STATION) با یک دیگر در ارتباط هستند. برای این منظور به پنجره SIMATIC MANAGER نمایندگی زیمنس رفته و پوشه SIMATIC 300 STATION  را باز و بر روی سمبل HARDWARE در نیم صفحه سمت راست مطابق شکل زیر دو کلیک نموده تا پنجره HW CONFIG اتوماسیون زیمنس مربوط به تنظیمات سخت افزاری پروژه باز شود. چنانچه پروژه از طریق WIZARD ایجاد نشده باشد از مسیر منوی INSERT>STATION ایستگاه سخت افزاری پروژه را انتخاب و ایجاد نمایید.
 

پیکر بندی سخت افزاری(HARDWARE CONFIGURATION) در نمایندگی زیمنس 1

 

پس از باز شدن پنجره مربوط به پیکر بندی سخت افزاری می‌توان به معرفی و تنظیم تک تک اجزای سخت افزاری پروژه پرداخت. این پنجره از اجزای زیر تشکیل یافته است چنانچه پروژه از طریق WIZARD ایجاد شده باشد رک مربوط به پیکر بندی بطور از پیش تنظیم شده در این بخش به همراه CPU در محل اسلت مربوطه قرارداده شده است. در صورتیکه اجزا از قبل بطور پیش فرض وجود نداشت می‌توان رک را از منوی >SIMATIC 300>RACK-300>RAIL INSERT>INSERT OBJECT ایجاد نمود.