تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

چگونگی استفاده از محصولات سازندگان دیگر در نرم افزار Step 7 V11

چگونگی استفاده از محصولات سازندگان دیگر در نرم افزار Step 7 V11

برای پیکربندی تجهیزات شبکه پروفی‌باس که ساخت زیمنس نیستند باید فایل GSD آن‌ها را نصب کرد. از موارد دیگر که نیاز به نصب فایل‌های GSD می‌باشد زمانی است که تجهیزات شبکه پروفی‌باس زیمنس در Hardware Catalog نباشند و با Update کردن نرم‌افزار Step 7 V11 نیز به این لیست اضافه نشوند در این بخش نحوه نصب و استفاده از فایل‌های GSD در نرم افزار Step 7 V11 مورد بررسی قرار می‌گیرد. نصب فایل‌های GSD در پنجره Project view انجام می‌شود.

 

نمایندگی زیمنس: آموزش نصب فایل‌های GSD در Step 7 V11

پس از باز کردن پنجره Project View از منوی Option گزینهInstall General Station Description File (GSD) را انتخاب کنید. بعد از انتخاب گزینه نصب فایل‌های GSD پنجره‌ای باز می‌شود که مسیر فایل GSD مورد نظر برای نصب را در آن انتخاب کنید.


در قسمت Source Path فایل GSD مربوط به یک Remote I/O شرکت WAGO انتخاب شده و مدل آن در لیست فایل‌های GSD ظاهر شده است.


برای نصب فایل مورد نظر ابتدا باید آن را انتخاب کنید. به دلیل اینکه برخی از شرکت‌ها فایل‌های GSD را به صورت یکجا ارائه می‌کنند برای اینکه فایل‌های اضافی نصب نشوند امکان انتخاب فایل GSD مورد نظر در Step 7 V11 وجود دارد.


پس از انتخاب فایل‌های GSD و گزینه Install پیغامی ظاهر می‌شود مبنی بر اینکه بعد از نصب فایل‌های GSD نیاز است که نرم‌افزار Restart شود تا لیست کاتالوگ Update شود. همچنین فایل‌های نصب شده را نمی‌توان حذف کرد.


پس از تایید این پنجره روند نصب فایل‌های GSD آغاز می‌شود. اگر فایل‌های GSD به طور صحیح نصب شوند در پنجره‌ای کلمه‌ی Installation Was Completed Successfully نمایش داده می‌شود. اگر فایل‌های دیگری برای نصب داشته باشیم می‌توان از گزینه Install additional Files استفاده کرد.

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

 

پیشنهاد نمایندگی زیمنس ایران این است که مقالات مرتبط زیر در اتوماسیون صنعتی را هم مطالعه بفرمایید: