تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

کابل کشی شبکه PROFIBUS-DP نمایندگی زیمنس

کابل کشی شبکه PROFIBUS-DP نمایندگی زیمنس

نمایندگی زیمنس: کابل پروفی‌باس با دو رشته است که به صورت استاندارد رنگ‌های آن سبز و قرمز است و A و B خوانده می‌شوند. این سیم‌ها باید داخل کانکتور به ترمینال‌هایی که A و B روی آن‌ها نوشته شده یا با رنگ سبز و قرمز مشخص شده متصل گردند.

کانکتور‌های پروفی‌باس دارای انواع مختلف هستند. یکی از مرسوم‌ترین آن‌ها نوع FAST CONNECT است که در شکل زیر نشان داده شده است با این کانکتور سیم بدون نیاز به لخت کردن وارد شده و بدون نیاز به بستن و صرفا با فشار دادن پایه ارتباطش برقرار می‌گردد.

تمام کانکتور‌ها دارای دو محل برای اتصال دو کابل هستند تا از این طریق بتوان توپولوژی باس زنجیروار را ایجاد نمود. بنابراین دو زوج ترمینال روی کانکتورها وجود دارد. یکی زوج ترمینال A1 و B1 و زوج دیگر ترمینال‌های A2 و B2 لازم است دقت شود که در ابتدا و انتهای باس کابل به ترمینال‌های A1 و B1 متصل شده باشد در غیر اینصورت ترمینیتور فعال نخواهد شد. در مواردی که فقط دو وسیله باهم ارتباط دارند هر دو طرف اتصال به A1 و B1 است ولی در اتصال بیش از دو وسیله ابتدا و انتهای باس اتصال به A1 و B1 و در وسط باس هر کابل در یک سمت به B1 و A1 و در سمت دیگر به B2 و A2 اتصال می‌یابد.

پس از انجام کابل کشی و اتصالات ترمینیتور روی کانکتور اولین وسیله و روی کانکتور آخرین وسیله یعنی ابتدا و انتهای باس ON ولی در وسط مسیر همه جا OFF باشد می‌توان در ابتدا و انتهای باس از ترمینیتور EXTERNAL استفاده کرد که در اینصورت سوئیچ روی تمام کانکتور‌ها OFF خواهد شد. ترمینیتور EXTERNAL نیاز به تغذیه دارد نوع INTERNAL تغذیه خود را از وسیله‌ای که کانکتور به آن متصل می‌شود می‌گیرد.

AS الزاما نباید در ابتدا قرار گیرد. ممکن است در طراحی آن را وسط باس در نظر بگیرند. در هر صورت باید ترتیب صحیح کابل کشی و فعال یا غیر فعال سازی ترمینیتورها  رعایت گردد.

کابل کشی شبکه PROFIBUS-DP نمایندگی زیمنس

آموزش های بیشتر در مورد اتوماسیون صنعتی و برنامه نویسی PLC های زیمنس را در بخش مقالات نمایندگی زیمنس ببینید