تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

CPU در مد RUN در نمایندگی زیمنس

CPU در مد RUN در نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس برای RUN کردن CPU و آغاز به کار پردازش برنامه بار گذاری شده مطابق مراحل زیر اقدام می‌گردد.
سلکتور سوئیچ را به مد RUN یا RUN-P برده و پس از مشاهده چشمک زدن LED سبز رنگ روی CPU و ثابت شدن آن می‌توان برنامه را تست نمود.
چنانچه LED قرمز رنگ STOP روشن باقی بماند خطائی در کنترلر اتفاق افتاده است.جهت اطلاع از نوع خطای رخ داده با مراجعه به بافر تشخیص خطا (Diagnostic Buffer) می‌توان خطا را تشخیص داد و نسبت به رفع آن اقدام کرد این موضوع در بخش‌های بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
دانلود مجزای بلوک‌ها
در عمل جهت واکنش سریع به خطا بلوک‌ها‌ی برنامه را بطور جداگانه و مجزا به CPU اتوماسیون زیمنس انتقال می‌دهند اجرای این روش امکان تشخیص بلوک معیوب را در بین سایر بلوک‌ها امکان پذیر می‌سازد. در هنگام انتقال بوک‌ها به CPU سلکتور سوئیچ روی CPU در یکی از مد‌های STOP یا RUN-P قرار می‌گیرد. تفاوت انتقال در وضعیت STOP و RUN-P به لحاظ آنکه بلوک‌هایی که در مد  RUN-P هنگام انتقال به CPU سریعا و بدون وقفه فعال می‌شوند مورد توجه خواهند بود.