تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

PCS7 به عنوان سیستم DCS در اتوماسیون های صنعتی زیمنس

PCS7 به عنوان سیستم DCS در اتوماسیون های صنعتی زیمنس

PCS7 نمایندگی زیمنس که نام آن برگرفته از PROCESS CONTROL SYSTEM است محصولی از شاخه‌ی AUTOMATION & DRIVE شرکت زیمنس یعنی SIMATIC می‌باشد که به عنوان یک سیستم DCS مطرح است این سیستم در سال 1996 عرضه شده و سیستم‌های DCS قدیمی زیمنس که با نام TELEPERM M شناخته می‌شد می‌توانند به آن ارتقا یابد. 
PCS7 می‌تواند سطوح مختلف اتوماسیون را پوشش دهد و توسط ابزار‌هایی که در اختیار میساختار یکپارچه‌ای برای آنها ارائه نماید.
نکات قابل توجه:

  • کنترلرها از نوع S7-400 هستند.
  • کارت‌های I/O می‌توانند روی رک اصلی قرار گیرند یا از طریق PROFIBUS-DP متصل گردند.
  • پروتکل‌های مختلف فیلدباس را ساپورت می‌کند.
  • تاکید آن بیشتر بر روی پروفی باس است.
  • TERMINAL BUS و PLANT BUS از نوع اترنت صنعتی با تجهیزات استاندارد است.
  • نرم افزار نحت ویندوز نصب می‌شود.
  • در صنایع داخلی استفاده شده است.