تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

کلید حرارتی زیمنس

<
>
کلید حرارتی زیمنس کلید هایی  هستند که  بیشترجهت حفاظت  از اختلاف بار و جریان  کاربرد دارد و معمولاً  بر سر راه مدار الکتروموتورها بر  اساس آمپر و کیلو آمپر  قرار میگیرد.
ویژگی مهم این نوع کلید ها  این است که پس از جریان نشتی و خطا بلافاصله الکترو موتور را از مدار خارج میکند به این نوع کلید ها، کلید اورلود نیز میگویند که در برند زیمنس این نوع کلید ها بر حسب تیپ از مدل 3VE(که مدل قدیم کلید حرارتی  می باشد)، شروع شده که تا به امروز آخرین مدل آن با تیپ 3RV  به تولید رسیده است.
آسان ترین راه و در دسترس ترین راه برای تهیه مطمئن کلید حرارتی زیمنس فروشگاه تکنو کلید (نمایندگی زیمنس در تهران) می باشد
مرکز تهیه ORDER NO ردیف
نمایندگی زیمنس ایران 0.28 - 0.4 3RV1021-0EA10 1
نمایندگی زیمنس ایران 0.35 - 0.5 3RV1021-0FA10 2
نمایندگی زیمنس ایران 0.45 - 0.63 3RV1021-0GA10 3
نمایندگی زیمنس ایران 0.55 0.8 3RV1021-0HA10 4
نمایندگی زیمنس ایران 0.7 - 1 3RV1021-0JA10 5
نمایندگی زیمنس ایران 09 - 1.25 3RV1021-0KA10 6
نمایندگی زیمنس ایران 1.1 - 1.6 3RV1021-1AA10 7
نمایندگی زیمنس ایران 1.4 -2 3RV1021-1BA10 8
نمایندگی زیمنس ایران 1.8 - 2.5 3RV1021-1CA10 9
نمایندگی زیمنس ایران 2.2 -3.2 3RV1021-1DA10 10
نمایندگی زیمنس ایران 2.8-4 3RV1021-1EA10 11
نمایندگی زیمنس ایران 3.5 -5 3RV1021-1FA10 12
نمایندگی زیمنس ایران 4.5 - 6.3 3RV1021-1GA10 13
نمایندگی زیمنس ایران 5.5 - 8 3RV1021-1HA10 14
نمایندگی زیمنس ایران 7- 10 A 3RV1021-1JA10 15
نمایندگی زیمنس ایران 9-12 A 3RV1021-1KA10 16
نمایندگی زیمنس ایران 11 -16A 3RV1021-4AA10 17
نمایندگی زیمنس ایران 14-20 3RV1021-4BA10 18
نمایندگی زیمنس ایران 17- 22 3RV1021-4CA10 19
نمایندگی زیمنس ایران 20-25 3RV1021-4DA10 20 
نمایندگی زیمنس ایران 11 -16A 3RV1031-4AA10 21
نمایندگی زیمنس ایران 14-20 3RV1031-4BB10 22
نمایندگی زیمنس ایران 18- 25 3RV1031-4DA10 23
نمایندگی زیمنس ایران 22 -32 3RV1031-4EA10 24
نمایندگی زیمنس ایران 28 -40 3RV1031-4FA10 25
نمایندگی زیمنس ایران 36-45 3RV1031-4GA10 26
نمایندگی زیمنس ایران 40 - 50 3RV1031-4HA10 27
نمایندگی زیمنس ایران 28 -40 3RV1041-4FA10 28
نمایندگی زیمنس ایران 36-50 3RV1041-4HA10 29
نمایندگی زیمنس ایران 45 - 63 3RV1041-4JA10 30
نمایندگی زیمنس ایران 57 -75 3RV1041-4KA10 31
نمایندگی زیمنس ایران 70 - 90 3RV1041-4LA10 32
نمایندگی زیمنس ایران 80- 100 3RV1041-4MA10 33
نمایندگی زیمنس ایران UNDERVOLTAG,REL*AC 23OV/50HZ AC 240V/60HZ, SIZES00 3RVI902-1AP0 34
نمایندگی زیمنس ایران SIGNALUNQ SWITCH *FOR SIZE S0...S3 3RVI921IM 35