تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

کلید هوایی زیمنس

<
>
در این نوع از كلیدهای فشارقوی، نیز مانند بقیه انواع كلیدهای فشارقوی برای خاموش كردن جرقه ناشی از قطع جریان، باید مكانیزمی در نظر گرفته شود. در كلیدهای هوایی زیمنس، از محفظه‌های جرقه‌گیر بزرگ جهت خاموش كردن جرقه استفاده می شود. این محفظه ها از جنس سیلیس و یا آزبِست بوده و به صورت مشبك و لایه لایه ساخته می شوند. 
جرقه‌گیر، باعث تقسیم جرقه  به جرقه‌های كوچكتر شده كه این جرقه‌ها زودتر خاموش می‌شوند.  این كلیدها دارای دو نوع كنتاكت هستند. كنتاكت های اصلی كه در شرایط وصل كلید، وظیفه عبور جریان را بر عهده دارند و كنتاكت های جرقه زن یا Arcing contact ها كه در لحظه قطع و وصل كلید وظیفه هدایت جرقه به سمت جرقه گیر را دارا می‌باشند. 
در بعضی از انواع این كلیدها، از یك دمنده و یا یك حلقه مغناطیسی برای هدایت جرقه به داخل جرقه‌گیر استفاده می‌شود. در حالتی كه از دمنده استفاده شود، جریان هوا باعث هدایت جرقه به سمت جرقه‌گیر خواهد شد.
در حالتی كه از حلقه مغناطیسی استفاده شود،‌ جریان عبوری از حلقه،  نیرویی مغناطیسی ایجاد كرده كه این نیرو، جرقه را به سمت بالا هدایت می كند. با این كار جرقه از داخل محفظه جرقه‌گیر عبور خواهد كرد. در لحظه قطع كلید، ابتدا كنتاكت های اصلی كلید از هم جدا شده در حالی كه Arcing Contact ها هنوز به هم اتصال دارند. با جدا شدن Arcing Contact ها، بین آنها جرقه به وجود آمده كه این جرقه از داخل محفظه جرقه‌گیر عبور كرده و خاموش می شود. استفاده از Arcing Contact ها، همچنین باعث می‌شود تا بین كنتاكت‌های اصلی جرقه‌ای به وجود نیاید و در نتیجه این كنتاكت‌ها آسیبی نبینند.
در این كلیدها ممكن است از فیوزهای فشارقوی جهت حفاظت در برابر جریان‌های اتصال كوتاه استفاده شده باشد.
مكانیزم قطع و وصل این كلیدها معمولا به صورت فنر شارژ شده است. بدین صورت كه فنر مكانیزم توسط اهرم و به صورت دستی و یا توسط یك موتور الكتریكی شارژ شده و كلید در وضعیت آماده برای بهره‌برداری قرار می‌گیرد. با فشار دادن دكمه ON بر روی كلید كلید وصل و با فشردن دكمه Off كلید قطع می‌شود.
در نوعی از این كلیدها، می‌توان از آن به عنوان كلید زمین نیز استفاده كرد. بدین صورت كه پس از بیرون‌ آوردن كلید از داخل تابلو، توسط اهرم مربوطه ورودی‌های كلید به هم متصل می‌شوند. با جازدن كلید داخل تابلو، این ورودی‌ها زمین شده  كه باعث می‌شود تا مصرف‌كننده  پشت كلید،  از نظر الكتریكی زمین شود. این وضعیت توسط صفحه‌ای در جلوی كلید نشان داده می‌شود.
از‌آن‌جا كه در این كلیدها جرقه در هوای آزاد خاموش می‌شود، كنتاكت‌های كلید باید مسیر زیادی را طی كنند تا جرقه خاموش شود كه این یكی از معایب كلیدهای هوایی است. همچنین خاموش كردن جرقه، گازهای اضافی تولید می‌كند كه این گازها باید به طریقی به بیرون راه پیدا كنند. این كلیدها از نظر ابعاد نیز نسبت به كلیدهای SF6 و خلأ  بزرگتر هستند. بر خلاف سایر كلید‌های فشارقوی، در این كلیدها دسترسی به كنتاكت‌های كلید به راحتی و با برداشتن جرقه‌‌گیرها امكان‌پذیر است. 
برخی از اجزاء این كلیدها عبارتند از:
1- محفظه‌های جرقه‌گیر
2- كنتاكت‌های جرقه‌زن یا Arcing Contactها
3- كنتاكت‌‌های اصلی
4- دكمه قطع كلید
5- دكمه وصل كلید
6- نشان‌گرهای وضعیت قطع یا وصل كلید
7- ترمینال‌های ورودی و خروجی
8- فیوزهای فشارقوی
9- شمارشگر تعداد دفعات قطع و وصل كلید.
* برای تهیه کلید هوایی زیمنس با بهترین قیمت با نمایندگی زیمنس ایران (فروشگاه تکنو کلید) تماس بگیرید.


مرکز تهیه ORDER NO ردیف
نمایندگی زیمنس ایران 1000A 3WL111O-2CB32-1AA2 1
نمایندگی زیمنس ایران 1250A 3WL1112-2CB32-1AA2 2
نمایندگی زیمنس ایران 1600A 3WL1116-2CB32-1AA2 3
نمایندگی زیمنس ایران 2000A 3WL1220-2CB32-1AA2 4
نمایندگی زیمنس ایران 2500A 3WL1225-2CB32-1 AA2 5
نمایندگی زیمنس ایران 3200A 3WL1232-3CB32-1 AA2 6
نمایندگی زیمنس ایران 630A VERSION LSING 3WL1106-2DG36-4GA4-Z C20 C22 C26 T40 K07 R15 7
نمایندگی زیمنس ایران 1600A VERSION LSING 3WL1116-2DG36-4GA4-Z C20 C22 C26 T40 K07 R15 8


مرکز تهیه ORDER NO ردیف
نمایندگی زیمنس ایران MOTOR 110 AC/DC 3WL9111-0AF03-0AA0 1
نمایندگی زیمنس ایران KNIFE STRIP 3WL9111-0AB01-0AA0 2
نمایندگی زیمنس ایران MANUAL PLUG SIGUT 3WL9111-0AB03-0AA0 3
نمایندگی زیمنس ایران SHUNT 24VDC 3WL9111-0AD01-0AA0 4
نمایندگی زیمنس ایران SHUNTIIOV DCIAC 3WL9111-0AD05-0AA0 5
نمایندگی زیمنس ایران SHUNT22QV ACIDC 3WL9111-0AD06-0AA0 6
نمایندگی زیمنس ایران UNDERVOLTAGE22OVAC/DC 3WL9111-0AE05-0AA0 7
نمایندگی زیمنس ایران MOTOR DRIVE22OVIC/DC 3WL9111-0AF04-0AA0 8
نمایندگی زیمنس ایران AUXILIARY 3WL9111-0AG01-0AA0 89


مرکز تهیه ORDER NO ردیف
نمایندگی زیمنس ایران SHUNT 220 V AC/DC 3WX3651-1JK00 1
نمایندگی زیمنس ایران UNDERVOLATGE 220V AC/DC 3WX3653-1JK00 2


مرکز تهیه ORDER NO ردیف
نمایندگی زیمنس ایران 1000A 3WL111O-2CB32-1AA2 1
نمایندگی زیمنس ایران 1250A 3WL1112-2CB32-1AA2 2
نمایندگی زیمنس ایران 1600A 3WL1116-2CB32-1AA2 3
نمایندگی زیمنس ایران 2000A 3WL1220-2CB32-1AA2 4
نمایندگی زیمنس ایران 2500A 3WL1225-2CB32-1 AA2 5
نمایندگی زیمنس ایران 3200A 3WL1232-3CB32-1 AA2 6
نمایندگی زیمنس ایران 630A VERSION LSING 3WL1106-2DG36-4GA4-Z C20 C22 C26 T40 K07 R15 7
نمایندگی زیمنس ایران 1600A VERSION LSING 3WL1116-2DG36-4GA4-Z C20 C22 C26 T40 K07 R15 8


مرکز تهیه ORDER NO ردیف
نمایندگی زیمنس ایران MOTOR 110 AC/DC 3WL9111-0AF03-0AA0 1
نمایندگی زیمنس ایران KNIFE STRIP 3WL9111-0AB01-0AA0 2
نمایندگی زیمنس ایران MANUAL PLUG SIGUT 3WL9111-0AB03-0AA0 3
نمایندگی زیمنس ایران SHUNT 24VDC 3WL9111-0AD01-0AA0 4
نمایندگی زیمنس ایران SHUNTIIOV DCIAC 3WL9111-0AD05-0AA0 5
نمایندگی زیمنس ایران SHUNT22QV ACIDC 3WL9111-0AD06-0AA0 6
نمایندگی زیمنس ایران UNDERVOLTAGE22OVAC/DC 3WL9111-0AE05-0AA0 7
نمایندگی زیمنس ایران MOTOR DRIVE22OVIC/DC 3WL9111-0AF04-0AA0 8
نمایندگی زیمنس ایران AUXILIARY 3WL9111-0AG01-0AA0 9


مرکز تهیه ORDER NO ردیف
نمایندگی زیمنس ایران SHUNT 220 V AC/DC 3WX3651-1JK00 1
نمایندگی زیمنس ایران UNDERVOLATGE 220V AC/DC 3WX3653-1JK00 2