تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

کنترل فاز زیمنس

<
>
در برق صنعتی جهت حفاظت از موتورها، ژنراتورها و ترانسهای قدرت از رله کنترل بار استفاده می شود. این رله ها جایگزینی مناسب برای رله های بی متالی یا همان حرارتی هستند.

همه ما با اصطلاحاتی مانند، برق دو فاز شده است و یا سیم نول قطع شده و یا تقارن فازها به هم خورده است آشنا هستیم و خطرات آن را نیز می دانیم در گذشته در مدارات حساس بصورت کنتاکتوری برخی عیوب مشخص می گردید و چراغ ها و زنگ های آلارم فعال می گردید و برق شبکه قطع، ولی این مدار اولاً نمی توانست کلیه عیوب را تشخیص دهد از طرف دیگر قابل استفاده در کلیه اماکن و تابلوهای برق نبود.
با پیشرفت علم الکترونیک این عیوب مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت دستگاه های به نام رله کنترل فاز ساخته شد که متناسب با شرکت سازنده اعم از زیمنس واشنایدر الکتریک مجهز به امکانات کمتر یا بیشتر می باشد
در کل یک رله کنترل فاز باید عیوب زیر را تشخیص دهد:
1- قطع شدن فازها ( یک فاز ، دو فاز و یا هر سه فاز )  یا سیم نول
2- تغییر توالی فازها
3- افزایش یا کاهش بیش از حد مجاز ولتاژ
4- عدم تقارن بیش از حد ولتاژ سه فاز
5- شوک های ناشی از قطع و وصل برق
رله های کنترل فاز دارای یک بوبین می باشند که در صورت صحت کلیه شرایط عمل نموده و تیغه باز خود را می بندد، در نتیجه این تیغه باید در مسیر مدار فرمان قرار گیرد .
برای تشخیص رله از وضعیت برق شبکه باید هر سه فاز و سیم نول وارد رله کنترل فاز گردد، در نتیجه به یک رله کنترل فاز حداقل 5 سیم متصل است.
عموماً کنترل فاز های زیمنس با کد 3UG شروع می شود به عنوان مثال 3UG4616-1CR20