تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

محصولات اتوماسیون صنعتی زیمنس
آخرین اخبار و آموزش ها
کارت های شبکه اتوماسیون صنعتی زیمنس

کارت های شبکه اتوماسیون صنعتی زیمنس

به منظور ارتباط PLC با شبکه های مختلف صنعتی نیاز به پورت شبکه روی CPU یا نصب کارت شبکه در کنار CPU می باشد...

کارت آنالوگ خروجی در اتوماسیون صنعتی زیمنس

کارت آنالوگ خروجی در اتوماسیون صنعتی زیمنس

دیتای ارسالی توسط CPU در کارت آنالوگ خروجی زیمنس به سیگنال الکتریکی آنالوگ تبدیل شده و به تجهیزاتی آنالوگ مانند کنترل ولو، درایو و . . . ارسال می گردد...

کارت های آنالوگ ورودی زیمنس

کارت های آنالوگ ورودی زیمنس

کارت های آنالوگ ورودی سیگنال های الکتریکی آنالوگ را از سنسور ها و ترانسمیتر های آنالوگ دریافت نموده و آن ها را به دیتا تبدیل می نمایند...

عملکرد کارت های خروجی دیجیتال DO در اتوماسیون صنعتی زیمنس

عملکرد کارت های خروجی دیجیتال DO در اتوماسیون صنعتی زیمنس

در کارت دیجیتال خروجی دیتای ارسالی از CPU به سیگنال الکتریکی تبدیل و به تجهیزات تحت کنترل ارسال می گردد...