تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

نمایندگی زیمنس 9ef0eb82-1d60-4315-a105-60c4fbd0975bنمایندگی زیمنس 067723ee-792b-40bf-aba1-28bd9272cc77نمایندگی زیمنس 5eff7689-2114-46c8-9a64-c9cebfd9f023نمایندگی زیمنس bfc4ab37-a631-4e6d-bd38-f1758adf54baنمایندگی زیمنس 7f498260-63ce-461e-a104-e2c34ab80111نمایندگی زیمنس 67be54ae-63c1-434e-ac1e-597907ecef81
محصولات اتوماسیون صنعتی زیمنس
آخرین اخبار و آموزش ها
فانکشن کد‌ها در پروتکل RTU نمایندگی زیمنس

فانکشن کد‌ها در پروتکل RTU نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس شناخت FUNCTION CODE های مدباس در ارتباط RTU بسیار مهم است زیرا ارسال و دریافت بر اساس آنها انجام می‌شود.

نمایندگی زیمنس: مروری بر ویژگی‌های مدباس RTU در اتوماسیون زیمنس

نمایندگی زیمنس: مروری بر ویژگی‌های مدباس RTU در اتوماسیون زیمنس

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس مروری بر ویژگی های مدباس RTU در اتوماسیون صنعتی زیمنس خواهیم داشت.

نمایندگی زیمنس: مروری بر ویژگی‌های پروتکل RK512 در اتوماسیون زیمنس

نمایندگی زیمنس: مروری بر ویژگی‌های پروتکل RK512 در اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس این پروتکل برای اتصال دو وسیله به یکدیگر به صورت (POINT TO POINT) PTP استفاده می‌شود.

نمایندگی زیمنس: مروری بر ویژگی‌های پروتکل ASCII در اتوماسیون زیمنس

نمایندگی زیمنس: مروری بر ویژگی‌های پروتکل ASCII در اتوماسیون زیمنس

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس مروری بر ویژگی‌های پروتکل ASCII در اتوماسیون زیمنس خواهیم داشت.