تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

محصولات اتوماسیون صنعتی زیمنس
آخرین اخبار و آموزش ها
عملکرد مقایسه گرها در اتوماسیون صنعتی

عملکرد مقایسه گرها در اتوماسیون صنعتی

هر مقایسه گر ورودی اول را با ورودی دوم طبق شرط داده شده مقایسه می کنداگر شرط برقرار باشد خروجی آن یک می شود در غیر اینصورت خروجی صفر خواهد بود...

دستورات برنامه نویسی مقایسه گرها در اتوماسیون صنعتی

دستورات برنامه نویسی مقایسه گرها در اتوماسیون صنعتی

مقایسه گر ها از دستورات پرکاربرد در برنامه نویسی هستند. زمانی که با بیت سروکار داریم نیازی به مقایسه گر نیست بیت دو حالت صفر و یک بیشتر ندارد...

دستورات بیتی کانتر در اتوماسیون صنعتی زیمنس

دستورات بیتی کانتر در اتوماسیون صنعتی زیمنس

این دستورات به صورت بیتی بوده و توسط آن ها می توان برخی از اعمالی که در توابع کانتر قابل انجام است...

بررسی خروجی های CV و CV_BCD کانتر در اتوماسیون صنعتی

بررسی خروجی های CV و CV_BCD کانتر در اتوماسیون صنعتی

در هر دو خروجی CV_BCD مقدار شمارش شده توسط کانتر وجود دارند که می توان آن ها را به حافظه 16 بیتی دلخواهی متصل نمود...